Ocalić od zapomnienia

ks. Jacek Zawisza MS

Z wiarą, że śmierć jest początkiem nowego życia, informujemy, iż w niedzielę 23 stycznia 2022 roku w naszym domu zakonnym w Rzeszowie zmarł nagle ks. Jacek Zawisza MS.

Nasz współbrat urodził się 12 lutego 1959 roku w Krośnie. Został ochrzczony 1 marca tego samego roku w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny i Matki Bożej Rózańcowej w Odrzykoniu. Bardzo wcześnie odkrył powołanie do życia zakonnego i kapłaństwa. Po zakończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, przygotowując się jednocześnie do wstąpienia do naszego zgromadzenia. Egzamin dojrzałości złożył w maju 1978 roku. 

8 września 1978 roku rozpoczął nowicjat pod kierunkiem mistrza ks. Augustyna Hamielca MS. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1979 roku w Dębowcu wobec przełożonego prowincji ks. Józefa Mitusia MS, profesję wieczystą zaś 2 lutego 1984 roku, także na ręce ks. prowincjała Józefa Mitusia MS. Cztery miesiące później, 8 maja 1984 roku, przyjął diakonat. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1985 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 19 maja 1985 roku w katedrze na Wawelu metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski udzielił mu święceń prezbiteratu. 

Ks. Jacek Zawisza MS w latach 1985–1989 był duszpasterzem i katechetą w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Przez kolejne trzy lata był ekonomem w klasztorze w Dębowcu. W 1992 roku został mianowany duszpasterzem i katechetą w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, lecz już po kilku miesiącach ze względu na stan zdrowia został skierowany do Krakowa, do domu zakonnego przy ul. Wiślnej. Od 1994 roku był tam formatorem kandydatów na braci zakonnych, odbywających dwuletni postulat. W 1997 roku został mianowany zastępcą dyrektora Wydawnictwa La Salette. W latach 1998–2001 był ekonomem domu zakonnego Kraków-Wiślna. Przez kolejne trzy lata posługiwał w parafii pw. św. Mikołaja w Łanowicach na Ukrainie. Po poważnym kryzysie zdrowotnym w 2004 roku przez dwa lata przebywał we wspólnocie seminaryjnej w Krakowie na rekonwalescencji. W 2006 roku został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie. Następnie w latach 2012–2018 pomagał w duszpasterstwie w parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej. W 2020 roku powrócił do wspólnoty zakonnej i parafii saletyńskiej w Rzeszowie, gdzie posługiwał do śmierci. Zmarł w 63 roku życia, 43 roku profesji zakonnej i 37 roku kapłaństwa. 

Msza św. pogrzebowa naszego Współbrata zostanie odprawiona w czwartek 27 stycznia 2022 roku o godz. 12.00 w bazylice NMP z La Salette w Dębowcu. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 11.30. Ciało śp. ks. Jacka Zawiszy MS zostanie złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

ks. Bartosz Seruga MS
Redaktor strony saletyni.pl. Pełni funkcje dyrektora Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów i rzecznika Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.