Ocalić od zapomnienia

ks. Sławomir Wietrzyński MS 

Z wiarą w życie wieczne w Bogu informujemy, iż w piątek 13 października 2023 roku w Dębowcu, po długiej chorobie, odszedł od nas ks. Sławomir Wietrzyński MS. 

Nasz współbrat urodził się 6 marca 1961 roku w Warszawie. Chrzest święty, przez który stał się członkiem wspólnoty wierzących, przyjął 23 kwietnia w kościele pw. św. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Do egzaminu dojrzałości przystąpił w maju 1980 roku. 

7 września 1980 roku rozpoczął nowicjat pod kierunkiem mistrza ks. Zbigniewa Czuchry MS. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1981 roku w Dębowcu na ręce wikariusza prowincjalnego ks. Augustyna Hamielca MS, profesję wieczystą zaś 22 grudnia 1985 roku, również w Dębowcu, wobec prowincjała ks. Adolfa Grotkowskiego MS. 25 maja 1986 roku przyjął diakonat z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1987 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 9 maja 1987 roku w sanktuarium w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji przemyskiej Stefan Moskwa udzielił mu święceń prezbiteratu. 

Po święceniach kapłańskich rozpoczął posługę w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie jako duszpasterz i katecheta, kontynuując jednocześnie studia na Papieskiej Akademii Teologicznej. Następnie w latach 1988–1996 był odpowiedzialny za referat wydawniczy naszej prowincji. W 1996 roku został skierowany do posługi w sanktuarium w Dębowcu. W latach 1997–2003 był proboszczem w parafii w Marbehan w Belgii, pełniąc także funkcję odpowiedzialnego za tamtejsze dzieło misyjne. Po powrocie do Polski był duszpasterzem przez rok w parafii w Warszawie, a następnie w latach 2004–2007 duszpasterzem w Rzeszowie. Po rocznym urlopie zdrowotnym w 2008 roku został skierowany do posługi duszpasterskiej w sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. W 2009 roku został mianowany prefektem szkoły katolickiej oraz duszpasterzem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Jego posługę w Trzciance przerwał nawrót choroby i konieczność podjęcia długotrwałego leczenia. Od 2014 roku do śmierci był duszpasterzem i rezydentem we wspólnocie sanktuaryjnej w Dębowcu. Zmarł w domu zakonnym w Dębowcu w 63 roku życia, 43 roku profesji zakonnej i 37 roku kapłaństwa. 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Sławomira Wietrzyńskiego MS odbędą się 18 października 2023 roku (środa) w bazylice NMP z La Salette w Dębowcu. O godz. 12.30 rozpocznie się wspólny różaniec w intencji zmarłego, a o godz. 13.00 Msza św. pogrzebowa, po której ciało naszego współbrata złożymy w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.