droga krzyżowa

Droga cieni

Zranione uczucia, niechciany krzyż, brak zaufania – to niektóre ze stacji, którymi prowadzi nas kolejne rozważanie z serii „Na naszych drogach”. Bohaterem jest młody człowiek z trudną, cienistą historią życia, w którą stopniowo wlewa się światło…

Posłuchaj, jak Męka Chrystusa niesie uzdrowienie sumienia, więzi rodzinnych i wszelkich słabości. W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).