informacje

U Matki – z prośbą o uzdrowienie

Już od ponad 50 lat w czwartek – pierwszy dzień wrześniowych uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej przybywają do Dębowca osoby w podeszłym wieku oraz cierpiące fizycznie i duchowo.

Spotkanie osób starszych, samotnych i chorych rozpoczęło się o godz. 9.45. Pielgrzymi rozważając tajemnice różańca, polecali Bogu swoje intencje i przygotowywali się do Mszy świętej, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek z archidiecezji przemyskiej.

W homilii biskup wyjaśniał, że cierpienie, które dotyka człowieka może być szansą, by przybliżyć się do Chrystusa i do Maryi. Pan chce być z nami i nas umacniać. Maryja pokazuje, że jeżeli stajemy przy Jezusie, to otrzymamy potrzebne łaski – On będzie przy nas. Cierpienie jest niekiedy bardzo potrzebne, by nas oczyścić z błędnego sposobu myślenia. Drugim aspektem cierpienia jest możliwość ofiarowania go za zbawienie innych. Nabiera ono sensu wtedy, kiedy przeżywamy je razem z Jezusem Chrystusem. Na tej drodze trudów i przeciwności nie jesteśmy sami, bo razem z Jezusem obecnym w sakramentach towarzyszy nam Maryja.

fot. Natalia Janowiec

Eucharystię z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o godz. 18.00 celebrował egzorcysta diecezji rzeszowskiej ks. Krzysztof Kołodziejczyk. W homilii przypomniał, że wejście Jezusa w ludzką naturę jest jednym wielkim wołaniem do Boga, aby ludzką naturę wybawił od śmierci. On bierze na siebie tragedię naszego grzechu i śmierci oraz składa z siebie najdoskonalszą ofiarę – nie z wyrachowania, ale dlatego, że przyszedł wypełnić Prawo miłością. Cierpienie i ofiara, którą składa Jezus są szkołą posłuszeństwa woli Boga.

Fot. Gabriela Dąbrowska

Pierwszy dzień odpustu zakończył się apelem maryjnym o godz. 21.00, który poprowadził ks. Grzegorz Zembroń MS. W rozważaniu podczas nabożeństwa ksiądz prowincjał nawiązał do przeżywanego tego dnia liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. Maryja jest tak głęboko zjednoczona ze swoim Synem, że cierpienie Jezusa było również Jej bólem. Podobnie Chrystusowa wola zbawienia człowieka stała się największym pragnieniem Maryi. Jednym z dowodów tego zjednoczenia jest objawienie w La Salette.