archiwumhomilia

homilia

Cień

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród...
1 2 3 7
Strona 1 z 7