informacje

Rondo im. ks. Romana Sikory MS w Rzeszowie

Firma Google poinformowała, że na mapach aplikacji Google Maps jedno z rzeszowskich rond nosi imię naszego współbrata saletyna ks. Romana Sikory.

Uchwałę o nadaniu rondu takiej nazwy podjęła Rada Miasta Rzeszowa na sesji 22 października 2019 roku.

Ks. Roman Sikora MS jest do dziś bardzo dobrze wspominany przez parafian i ceniony za swoją posługę w Zwięczycy. Przypomnijmy krótko: w latach 1976-1982 zorganizował kaplicę i pełnił obowiązki jej rektora. Po pięciu latach posługi w innych miejscach w roku 1987 powrócił do Zwięczycy, gdzie został mianowany proboszczem parafii i rozpoczął budowę kościoła. Poświęcenia wybudowanej świątyni dokonał ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny w 1993 roku. Nasz współbrat posługiwał w parafii pw. św. Józefa w Zwięczycy przez 13 lat. Był pracowity, serdeczny i otwarty na potrzeby swoich parafian.

Więcej informacji na temat osoby ks. Romana Sikory MS można znaleźć na naszym portalu saletyni.pl oraz w artykule na stronie Tajna Historia Rzeszowa.