Ocalić od zapomnienia

ks. Roman Sikora MS

Urodził się 6 stycznia 1934 r. w Dominikowicach (parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Kobylance) jako syn Franciszka i Heleny z domu Pabis. Sakrament chrztu przyjął 30 stycznia 1934 r. w kościele parafialnym w Kobylance. W wieku 17 lat został przyjęty do nowicjatu w Dębowcu 7 września 1951 r., a 8 września 1952 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Profesję wieczystą złożył 8 września 1956 r. w Łętowem k. Mszany Dolnej. W latach 1955-59 odbywał studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowym w Lublinie. Sakrament święceń w stopniu diakonatu otrzymał dnia 20 grudnia 1958 r. z rąk bpa Henryka Strąkowskiego w katedrze w Lublinie. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjął z rąk bpa Piotra Kałwy w katedrze lubelskiej 19 kwietnia 1959 roku. Placówki i urzędy: 1959-1961 przebywał w Trzciance, pełniąc posługę wikariusza. Następnie w latach 1961-1965 sprawował funkcję wikariusza w parafii w Rzeszowie. W latach 1965-1966 rezydował w Krakowie przy ul. Wiślnej 11. Od 1966-1964 pełnił posługę wikariusza w Resku, w 1967-1968 w Elblągu, w 1968-1969 w Olsztynie, a w 1969-1971 w Kuźnicy Czarnkowskiej. W roku 1971 przeniesiony do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję wikariusza i katechety. W latach 1976-1982 pełnił obowiązki rektora kaplicy w Zwięczycy k. Rzeszowa. W roku 1982 został mianowany ekonomem w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie przy ul. Koszalińskiej oraz katechetą. Rok później, w 1983, został pierwszym proboszczem w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie przy ul. Cegielnianej. W latach 1986-1987 przebywał na urlopie zdrowotnym w Łapszach Wyżnych. W roku 1987 został skierowany jako proboszcz do parafii w Zwięczycy, gdzie rozpoczął budowę kościoła. Posługiwał tam przez trzynaście lat. W latach 2000-2002 pełnił funkcję wikariusza w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. W 2002 roku został mianowany proboszczem w Łętowem, pełniąc także funkcję przełożonego wspólnoty. W roku 2009 ponownie wrócił do w Łapsz Wyżnych, ale już jako rezydent i przebywał w tej parafii do końca swego życia. Zmarł 15 lipca 2011 r. w szpitalu w Rabce. Pochowany 18 lipca 2011 r. w Grobowcu Misjonarzy Saletynów na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Przeżył 77 lat, 58 lat w życiu zakonnym i 52 lata w kapłaństwie.