homilia

Tylko w Jezusie

Jan Chrzciciel głosił: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie będzie was chrzcił Duchem Świętym”. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”.

(Mk 1,7-11)

Tyle tyle osób wstępowało w nurty Jordanu i wychodziło z nich nie dostrzegając otwartych niebios. To Jezus, ukochany Syn był w stanie zobaczyć, że bramy raju, zamknięte dotąd przez nieufność ludzi, stoją otworem. Mało tego – z głębi życia Bożego przychodzi do swojego stworzenia Duch Święty – Miłość, którą Jezus jest przepojony. Jezus jest tak związany z Duchem Świętym, że jest gotów wejść w mętną otchłań stworzenia i pozostać sobą. Jest także w stanie posłać tegoż Ducha do człowieka, i dać mu w ten sposób nowe życie.

Wydaje się, że my podobnie jak tłumy które otaczają nad Jordanem Jana Chrzciciela, jesteśmy zanurzeni w naszej słabości, w nurcie uciekającego nam czasu i nie dostrzegamy żadnej sensownej perspektywy dla naszego życia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy kogoś, kto obdarzy nas wierną miłością. Kto popatrzył na nas z upodobaniem i tak dotknij naszego serca, że będziemy wolni od zmieniających się okoliczności i sami będziemy w stanie kochać, dawać siebie, służyć. Jan Chrzciciel zapowiada nam dziś, a głos Boga Ojca potwierdza, że ratunek, że wypełnienie tęsknot za miłością bezwarunkową, odnajdziemy tylko w Jezusie. On wie, co znaczy być ukochanym, bo żaden grzech, żadne kłamstwo, żadna iluzja nie zaciemniły mu
tego doświadczenia. On jeden potrafi przekazać dalej tę miłość, którą sam jest wypełniony. On jeden jest w stanie dać nam śmiały przystęp do Ojca i sprawić, że zobaczymy siebie samych jako w ukochane dzieci.

W chrzcie otrzymałeś nową tożsamość – tożsamość Bożego dziecka. Poproś Jezusa, by tą nową naturę w tobie odświeżył i kolejny raz posłał do twojego serca świętego Ducha, który ukoi, oczyści i uświęci twoje serce.