Ocalić od zapomnienia

br. Daniel Cottin MS

Urodził się 15 listopada 1878 r. w Rencurel, Isčre (Francja), jako syn Józefa i Aleksandry Martinet. Nowicjat rozpoczął 3 września 1905 r. w Tournai (Belgia) i tam 3 września 1906 r. złożył pierwszą profesję zakonną na ręce ks. mistrza Ludwika Beaup, zaś wieczystą 19 stycznia 1913 r. w Dębowcu na ręce ks. superiora Salomona Schalbettera. Przebywał w latach: 1906-1912 w Tournai, 1912-1914 w Dębowcu, 1914-1916 na froncie pierwszej wojny światowej, gdzie zginął 3 kwietnia pod Verdun.