Ocalić od zapomnienia

ks. Klemens Schleis MS

Urodził się 2 września 1900 r. w Busku w archidiecezji lwowskiej, jako syn Grzegorza i Franciszki Dutkiewicz. Chrzest przyjął 13 września 1900 r. w Busku. W latach 1913-1919 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu, jako jeden z najlepszych uczniów. Nowicjat rozpoczął 7 września 1919 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Suzie (Włochy) pod opieką mistrza ks. Ludwika Beaup i socjusza ks. Michała Kolbucha. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1920 r. w Suzie na ręce ks. generała Piotra Pajot, zaś wieczystą 4 października 1923 r. we Fryburgu. W latach 1920-1927 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem doktora filozofii i teologii. Ponadto na Uniwersytecie Gregoriańskim jako przedmioty dodatkowe zgłębiał zagadnienia z fizyki i matematyki. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1926 r. w Rzymie. Placówki i urzędy: 1926-1927 profesor Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzymie i w Salmacie, 1927-1928 profesor Małego Seminarium Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Dębowcu, 1928-1929 rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Dębowcu, 1929-1932 dyrektor Małego Seminarium w Dębowcu, 1932-1933 profesor WSD w Dębowcu oraz wikariusz i katecheta w parafii Załęże, 1933-1939 wikariusz i katecheta w parafii Matki Bożej Królowej Polski we Lwowie, 1933-1934 sekretarz prowincjalny, 1937-1939 asystent prowincjalny, 1939 (od sierpnia do 17 września) superior, wikariusz i katecheta w parafii Matki Bożej Królowej Polski we Lwowie. Zginął 17 września 1939 r., podczas bombardowania miasta Lwowa przez Niemców, w gruzach plebani. Razem z nim zginęło dwóch saletynów: ks. dr Ludwik Wołek, proboszcz i ks. lic. Stanisław Zajchowski oraz gospodyni i kilka osób, które schroniły się w piwnicy plebanii. Pochowany został w leju po bombie wraz z innymi, obok plebanii.