Ocalić od zapomnienia

ks. Jerzy Szpunar MS

Urodził się 1 stycznia 1955 r. w Rzeszowie jako syn Roberta i Zofii Wdowik. Chrzest otrzymał 6 stycznia 1955 r. w Rzeszowie- Fara. Nowicjat rozpoczął 7 września 1974 r. w Dębowcu. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1975 r. W latach 1975-1981 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 7 września 1980r. w Dębowcu. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 r. w Krakowie na Wawelu z rąk ks. kard. Macharskiego. Placówki i urzędy: 1981-1982 katecheta w Trzciance, 1982-1984 wikariusz i katecheta w Sobieszewie, 1984-1987 r. dyrektor kancelarii oraz prefekt Juwenatu braci, 1987-1988 wikariusz i katecheta w Warszawie, 1988-1994 r. proboszcz w Warszawie, 1994-1995 r. rezydent w Warszawie, 1995-2010 r. W roku 1995 został skierowany jako rezydent do klasztoru w Dębowcu. Przez ostatnie lata zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 5 lipca 2010 r. w Rzeszowie. Pochowany na cmentarzu w Rzeszowie- Wilkowyja.