informacje

Kraków: Studia Salettensia – Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu

151wyświetleń

Ukazał się piąty tom z serii „Studia Salettensia”. Najnowszy numer zatytułowano: „Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu”.

Artykuły zamieszczone w obecnym tomie serii „Studia Salettensia” stanowią w zasadniczej części pokłosie dwóch sympozjów naukowych. Pierwsze z nich odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w czerwcu 2010 r. i było poświęcone Maryi jako Matce ludu Bożego. Drugie zaś gościło w WSD Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie w czerwcu 2011 r. i inspirowane było najnowszą adhortacją papieża Benedykta XVI „Verbum Domini”.

Tytuł niniejszego tomu „Przez Maryję ku Wcielonemu Słowu” podpowiada Czytelnikowi, by w takim właśnie hermeneutycznym kluczu odczytywał zamieszczone w nim artykuły. (…)

Żywimy nadzieję, że obecny piąty już tom serii Studia Salettensia stanie się dla wielu Czytelników źródłem licznych naukowych i duchowych inspiracji. Niech zawarte w nim treści pomogą Wam, Drodzy Czytelnicy, odkrywać coraz bardziej głębię i piękno Bożego objawienia. Niech staną się one natchnieniem do budowania coraz głębszej relacji z Jezusem, żywym Słowem Boga i Jego Matką – Piękną Panią z La Salette –pisze we Wprowadzeniu ks. Janusz Kręcidło MS, redaktor naukowy serii.

Wszystkich związanych z duchowością La Salette zachęcamy do lektury. „Studia Salettensia” można zamówić w Wydawnictwie La Salette Księży Misjonarzy Saletynów.

(dk)