Ocalić od zapomnienia

br. Jerzy Piękoś MS

Urodził się 15 marca 1968 r. w Jaśle jako syn Emila i Stanisławy z domu Wójtowicz, zamieszkałych w Chrząstówce. Sakrament chrztu przyjął 7 kwietnia 1968 r. w kościele św. Marcina w Szebniach (diecezja przemyska). Sakrament bierzmowania przyjął 1 czerwca 1981 r. w parafii Szebnie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jedliczu w 1986 r. Następnie pracował w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pektowin” i w roku 1987 zgłosił się do Postulatu Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 1 maja 1988 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 1 maja 1989 r. i pozostał w Dębowcu do 1990 r.

Placówki i posługi: 1990-1993 formacja w Krakowie na Wiślnej, 1993-1996 Kraków-Seminarium – pełnił posługę furtianina, 1996-1999 Parafia Sobieszewo; w tym czasie przyjął 7 września 1997 r. w Dębowcu profesję wieczystą. 1999-2001 Dębowiec Klasztor, 2001-2004 Zakopane, 2004-2006 Busk (Ukraina) – posługa duszpasterska, 2006-2008 Parafia Gdańsk-Sobieszewo – posługa duszpasterska, 2008-2009 Dębowiec Klasztor – posługa sanktuaryjna, 2009-2010 Parafia Trzcianka – posługa zakrystianina, 2010-2012 ponownie Parafia Gdańsk-Sobieszewo, posługa duszpasterska w zakrystii, 2012-2014 Parafia Warszawa-Popularna – posługa duszpasterska w zakrystii.

Zmarł 29 stycznia 2014 r. przeżywszy 46 lat życia i w 25 roku życia zakonnego. Pogrzeb odbył się w rodzinnej Parafii w Szebniach 13 lutego 2014 r.