informacjeKobylanka

Zielone Święta w Kobylance

1.4kwyświetleń

Odpust na Zesłanie Ducha Świętego w sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance ma przeszło 330-letnią tradycję. W tym roku towarzyszyły mu jubileusze kapłaństwa saletynów.

Odpust rozpoczął się w piątek 13 maja. Wieczorna droga krzyżowa i Msza Święta wotywna o miłosierdziu Bożym zgromadziły wielu parafian. Celebrans ks. Grzegorz Zembroń MS podkreślił w homilii, że sakrament pokuty, który jest darem Zmartwychwstałego Chrystusa to dowód na wielkie miłosierdzie Boga. Kiedy człowiek z otwartym sercem przyjmuje przebaczenie grzechów, uczy się miłosierdzia wobec swoich bliźnich. Po Eucharystii wierni oddawali cześć relikwiom apostołów Bożego miłosierdzia – św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II.

W sobotę 14 maja Eucharystii o godz. 11.00 dla chorych i starszych przewodniczył bp Jan Niemiec, sam zmagający się z poważną chorobą. Z mocą podkreślił w homilii, że bycie przy przybitym do krzyża Jezusie pomaga odkrywać sens własnego cierpienia. Wyjaśniał, że główną przyczyną nieszczęścia i cierpienia jest grzech człowieka. Prosił także zebranych chorych, by przyjmując namaszczenie olejem, otwierali przed Bogiem swoje serca.

Natomiast na Mszę św. o godz. 18.00 duszpasterze sanktuarium zaprosili całe rodziny. Dla dzieci pierwszokomunijnych było to zarazem zakończenie białego tygodnia. Liturgii przewodniczył ks. Marcin Jaracz z Gorlic, który w homilii wzywał do troski o każdego członka rodziny, przede wszystkim najmniejszego i bezbronnego. Duszpasterz rodzin gorąco zachęcał do pielęgnowania więzi międzyludzkich. Przypomniał także, że prawdziwym wzorem dla współczesnych rodzin może być Święta Rodzina z Nazaretu.

Najważniejszym dniem uroczystości odpustowych w Kobylance była niedziela 15 maja. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS. Homilię wygłosił duszpasterz z Dębowca ks. Wojciech Bober MS. Kapłan rozważał w niej ostatnią zwrotkę sekwencji do Ducha Świętego: „Daj zasługę męstwa / Daj wieniec zwycięstwa / Daj szczęście bez miary” i wskazywał, że dzięki pomocy Ducha Świętego możemy toczyć zwycięską walkę z przeciwnościami, słabościami i grzechem. Uroczystą Eucharystię odprawiali także dawni duszpasterze parafii w Kobylance ks. Wojciech Ożóg MS i ks. Jan Materna MS, obchodzący jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Kobylański odpust ku czci Zesłania Ducha Świętego rozciąga się także na święto Maryi Matki Kościoła, przypadające w poniedziałek po Zielonych Świętach. Tego dnia na Mszy św. o godz. 11.00 obecni byli rodzice z małymi dziećmi. Celebransem i kaznodzieją był znany ze spotkań dzieci i młodzieży w Kobylance i Dębowcu ks. Maciej Kucharzyk MS.

Ostatnim akcentem uroczystości odpustowych była Eucharystia o godz. 18.00, którą odprawiało liczne grono saletynów, m.in. miejscowi duszpasterze – ks. kustosz Roman Gierek MS i ks. Zygmunt Tokarz MS, obchodzący w tym roku srebrny jubileusz kapłaństwa, a także ks. Piotr Komisarz MS, który święcenia przyjął 15 lat temu.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił przełożony domu zakonnego w Mysłowicach ks. Władysław Pasiut MS, który przypomniał, że pierwszym miejscem rozpoznawania powołania zakonnego i kapłańskiego jest rodzina. – Wasze rodziny były Kaną Galilejską, w której usłyszeliście: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” – mówił do świętujących jubileusze. Kaznodzieja przypomniał także drogę życia jubilatów, dziękując za ich posługę dla Kościoła i zgromadzenia. Wiernych obecnych na Eucharystii zachęcał do modlitwy o powołania do służby w Kościele, podkreślając, że współczesna rodzina i młodzież potrzebują dobrych kapłanów.

Odpust na Zesłanie Ducha Świętego obchodzony jest na pamiątkę uroczystego przeniesienia łaskami słynącego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego z kaplicy dworu Wielopolskich do kościoła parafialnego. W bieżącym roku przypada 334 rocznica tego wydarzenia.

(gz; fot. ks. Roman Gierek MS, Rafał Wutkowski MS)