Dębowiecinformacje

Z dziękczynieniem u Matki Miłosierdzia

495odsłony

– Ta, która 170 lat temu z miłości do nas objawiła się w La Salette, kolejny raz woła do nas: „Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się”. Chcemy dzisiaj dziękować za Jej nieustanne wstawiennictwo, za koronację przed 20 laty i Jej obecność w tym miejscu – mówił ks. Paweł Raczyński MS, witając pielgrzymów przybyłych do Dębowca na uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.

Odpustowa niedziela 18 września rozpoczęła się tradycyjnie śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwszej tego dnia Eucharystii, który dzień wcześniej udzielił święceń kapłańskich dwom saletynom. Natomiast Mszę Świętą o godz. 9.00 odprawił asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS.

Uroczystej Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczył nowy metropolita przemyski abp Adam Szal. We wprowadzeniu do liturgii ks. Paweł Raczyński MS przypomniał o przeżywanych jubileuszach: 170-lecia objawienia w La Salette, 20-lecia koronacji figury Maryi Płaczącej, 1050-lecia Chrztu Polski oraz Jubileuszu Miłosierdzia. – Matka Miłosierdzia w tym miejscu pomaga nam odkrywać wiarę w Boga Trójjedynego, którą nasi ojcowie wyznają już od ponad 1000 lat i będzie za nami orędować, abyśmy zanurzyli się w nieskończonym Bożym miłosierdziu – mówił kustosz sanktuarium w Dębowcu.Razem z metropolitą przemyskim Mszę św. koncelebrowali m.in. ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, misjonarze saletyni z placówek w Polsce i za granicą, kapłani zakonni i diecezjalni z okolicznych parafii oraz przybyli z pielgrzymkami. Obecna była także przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Petra Kowalczyk, która na prośbę księdza prowincjała przekazała sanktuarium w Dębowcu relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej.

Przed kończącym Eucharystię błogosławieństwem odbyło się uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, które przyniosły ze sobą delegacje rolników z okolicznych parafii.

W liturgii mimo niekorzystnej pogody uczestniczyło blisko pięć tysięcy wiernych, którzy przybyli w pielgrzymkach zorganizowanych oraz indywidualnie. Już po raz 24 przyszła pielgrzymka piesza prowadzona przez rzeszowskich saletynów. Razem z nią do sanktuarium dotarła 14. Górska Rowerowa Pielgrzymka, również organizowana przy parafii saletyńskiej w Rzeszowie, licząca 80 osób. Po raz pierwszy z parafii w Kobylance wyruszyła 40-osobowa pielgrzymka rowerowa. Obecnych było także 14 pocztów sztandarowych oraz 30 delegacji z wieńcami dożynkowymi.

O godz. 15.00 swoją Eucharystię prymicyjną odprawili ks. Adam Cyran MS i ks. Piotr Sofij MS, którzy w sobotę przyjęli święcenia z rąk bp. Leona Dubrawskiego. Słowo Boże w czasie tej Mszy św. wygłosił znany krakowski biblista ks. dr Wojciech Węgrzyniak.

Ostatnia niedzielna Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Ślęczka MS, została odprawiona o godz. 18.00 w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej. Jubileuszowy odpust w Dębowcu zakończył się apelem maryjnym i procesją światła o godz. 21.00.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła położone jest na terenie diecezji rzeszowskiej. Założone zostało przez Księży Misjonarzy Saletynów, którzy przybyli tutaj w 1910 r. Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej odbył się 19 września 1912 r., w 66. rocznicę objawienia w La Salette. W sanktuarium znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ukoronowana koronami papieskimi w 1996 r. 20 maja 2012 r. kościół sanktuaryjny otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

(gz; fot. ks. Bartosz Seruga MS)