informacje

Dzień pojednania w Dębowcu

Ważnym momentem Saletyńskiego Spotkania Młodych jest przygotowanie do spowiedzi, prowadzone przez misjonarzy saletynów. Odbywa się ono w drugi dzień spotkania.

W wtorek przed południem uczestnicy wysłuchali konferencji ultramaratończyka Andrzeja Tokarza, który podkreślił, że do wielkich celów trzeba zmierzać małymi krokami. Sportowiec zwrócił uwagę, jak ważne są decyzje i ich konsekwentne realizowanie.

Przygotowaniem do spowiedzi była konferencja wieloletniego organizatora Saletyńskich Spotkań Młodych ks. Macieja Kucharzyka MS, obecnie kustosza sanktuarium w Gdańsku-Sobieszewie. Przypomniał on, że bez Boga życie człowieka szybko traci smak. Po konferencji kilkudziesięciu księży spowiadało obecną na spotkaniu młodzież.

W homilii podczas wieczornej Mszy św. ks. Kucharzyk prosił uczestników „Dębowca”, by odważnie i wytrwale walczyli o swoją relację z Bogiem.

Dzień zakończył się wieczorem uwielbienia prowadzonym przez Tymczasową Formację Prowizoryczną i grupę muzyczną spotkania młodych.

(gz)