Dębowiecinformacje

Do Maryi z prośbą o uzdrowienie

Od wielu lat w pierwszy dzień wrześniowego odpustu przybywają do Dębowca osoby w podeszłym wieku oraz potrzebujące uzdrowienia fizycznego i duchowego.

Odpustowe spotkanie osób starszych i chorych rozpoczęło się w czwartek 14 września o godz. 9.45. Pielgrzymi rozważając tajemnice różańca, polecali Bogu swoje intencje i przygotowywali się do Mszy Świętej, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla.

Eucharystię odprawiali także duszpasterze dębowieckiego sanktuarium oraz kapłani, którzy przybyli z pielgrzymkami. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona błogosławieństwem lurdzkim. Zgodnie z tradycją po Mszy Świętej wszyscy przybyli chorzy i starsi zjedli wspólny posiłek, przygotowany przez mieszkańców Dębowca.

Kontynuacją spotkania z chorymi była Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie o godz. 18.00. Celebrował ją egzorcysta diecezji rzeszowskiej ks. Jan Gierlak MS.

Pierwszy dzień odpustu zakończył się apelem maryjnym o godz. 21.00 i procesją na kalwarię saletyńską. Nabożeństwu przewodniczył duszpasterz z Peterborough w Anglii ks. Piotr Stangricki MS, który jest kaznodzieją podczas tegorocznych uroczystości odpustowych w Dębowcu.

(fot. Rafał Wutkowski MS)