La Salettezapowiedź

Sympozjum o Eucharystii – zapowiedź

„Eucharystia i La Salette” – pod takim hasłem 17 października odbędzie się XIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne. Spotkanie wpisze się w uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w seminarium saletynów w Krakowie.

PROGRAM:

9.30 – Msza św. koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej – przewodniczy i homilię głosi ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS

10.45 – Otwarcie i prowadzenie sympozjum: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Słowo prowincjała: ks. mgr Grzegorz Zembroń MS
Słowo powitania rektora: ks. mgr lic. Marcin Ciunel MS

Pierwsza sesja

11.00 – Ustanowienie Eucharystii według tradycji synoptycznej (Mt 26–30; Mk 14,22–25; Łk 22,19–20) oraz Pawłowej (1Kor 11,23–26)
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków)

11.20 – Jak rozumiała i przeżywała Eucharystię wspólnota Janowa?
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa)

11.40 – Zjednoczenie z Bogiem w życiu moralnym przez Eucharystię
ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (UPJPII, Kraków)

12.00 – Przerwa na kawę lub herbatę

Druga sesja

12.30 – Idee mariologiczne w euchologii formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette Pojednawczyni grzeszników
ks. mgr Grzegorz Zembroń MS (CSM Kolbianum, Warszawa)

12.50 – Aktualność eucharystycznego przesłania orędzia z La Salette
ks. mgr lic. Andrzej Zontek MS (Rzym) 

13.10 – Pobożność eucharystyczna Sługi Bożego ks. Jana Berthier MS w zeznaniach świadków w jego procesie beatyfikacyjnym z lat 1950–1953
ks. mgr Łukasz Nowak MS (UMK, Toruń)

13.30 – Dyskusja