La SaletteMSSIzapowiedź

Saletyńskie sympozjum o modlitwie

W czwartek 15 października w seminarium misjonarzy saletynów w Krakowie odbędzie się XIV Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne. połączone z inauguracją roku akademickiego. Temat spotkania, odbywającego się w ramach obchodów Roku Maryjnego, brzmi „Modlitwa i La Salette”.

Sympozjum rozpocznie się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej będzie ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS, homilię zaś wygłosi przełożony generalny zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS.

W pierwszej sesji zostaną wygłoszone kolejno referaty:

1. Nowotestamentowa typologia modlitwy,
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa);

2. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu w wersji synoptycznej (Mt 26, 36-46; Mk 14, 32-42; Łk 22, 39-46),
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków);

3. Maryja jako Nauczycielka modlitwy, Orędowniczka i Szafarka łask
o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFM (UKSW, Warszawa).

Po przerwie na kawę lub herbatę rozpocznie się druga sesja, w której prelegenci przedstawią następujące tematy:

4. Teologia modlitwy „Pomnij o Matko Boża Saletyńska”,
ks. mgr lic. Silvano Marisa MS (superior generalny, Rzym);

5. Modlitwa „Pomnij” wczoraj i dziś,
ks. mgr Grzegorz Zembroń MS (CSM Kolbianum, Warszawa);

6. Modlitwa z punktu widzenia psychologii,
ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS (wikariusz generalny, Rzym).

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego.