DębowiecinformacjeRok Maryjny

Uroczystości ku czci Płaczącej Matki w Dębowcu

– Wiemy, jak wielu z naszych braci i sióstr żyje bez Boga; żyją, jakby Bóg nie istniał. Wielu zapomniało o przymierzu Boga z ludźmi, wielu zapomniało, że w „Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą”. Tak bardzo i dziś jest aktualne zaproszenie Maryi: „Zbliżcie się! Nie lękajcie się!” Ona, nasza czuła Matka, chce chwycić nas za rękę i poprowadzić do Syna, Jezusa Chrystusa – mówił nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio podczas obchodów jubileuszowych w Dębowcu 19 września 2021 roku.

„Polskie La Salette” – jak często nazywane jest sanktuarium w Dębowcu – od 16 do 19 września 2021 roku przeżywało uroczystości ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Głównym ich akcentem było dziękczynienie za 175. rocznicę objawienia w La Salette, a także za 25. rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Płaczącej. Hasłem tegorocznych obchodów były słowa z orędzia, które Maryja przekazała w La Salette świadkom objawienia Melanii Calvat i Maksyminowi Giraud: „Ogłoście to całemu mojemu ludowi”.

Mimo niekorzystnej pogody, do sanktuarium zmierzało wielu pielgrzymów w grupach pieszych, samochodowych, autokarowych, a także rowerowych. Eucharystię o godz. 9.00 koncelebrowali kustoszowie dwóch innych sanktuariów saletyńskich w Polsce: ks. Maciej Kucharzyk MS z Gdańska-Sobieszewa oraz ks. Wojciech Bober MS z Rzeszowa. W obu tych miejscach wierni otaczają czcią figury Matki Bożej Saletyńskiej, które dawniej znajdowały się w Dębowcu.

Historię obecności tych figur w Gdańsku-Sobieszewie (od 1961 roku) i w Rzeszowie (od 1977 roku) przypomniał na zakończenie Mszy Świętej ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Dziękując obu kustoszom za obecność na uroczystościach w Dębowcu, przekazał im także ornaty z wizerunkiem Matki Bożej Płaczącej, przygotowane specjalnie z okazji podwójnego jubileuszu.

Kulminacją obchodów była uroczysta Eucharystia w niedzielę 19 września o godz. 11.00, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. 

Przed rozpoczęciem liturgii kustosz sanktuarium ks. Paweł Raczyński MS razem z przedstawicielami wiernych powitał nuncjusza apostolskiego, a także księży, kleryków, siostry i braci zakonnych, reprezentacje parlamentarzystów i władz lokalnych, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami żniwnymi oraz wszystkich innych pielgrzymów zgromadzonych na placu przy bazylice. 

Abp Salvatore Pennacchio rozpoczynając homilię, podkreślił, iż jest wdzięczny Bogu za to, że wspólnie z innymi czcicielami Maryi może modlić się w sanktuarium w Dębowcu. Zwrócił również uwagę, że słowa św. Pawła Apostoła z Drugiego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” to także matczyna prośba Maryi, która wzywa do powrotu do Ojca.

Nuncjusz apostolski wskazując na umieszczoną na ołtarzu polowym figurę Matki Bożej Płaczącej, powiedział: – Nie jest mi łatwo – pewnie jak wielu z was – patrzeć na zapłakaną twarz Maryi. Nie ośmielam się nawet zapytać: „Maryjo, Matko, czemu płaczesz, czemu gorzkie łzy lejesz?” Wiemy, jak wielu z naszych braci i sióstr żyje bez Boga; żyją, jakby Bóg nie istniał. Wielu zapomniało o przymierzu Boga z ludźmi, wielu zapomniało, że w „Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą”. Tak bardzo i dziś jest aktualne zaproszenie Maryi: „Zbliżcie się! Nie lękajcie się!” Ona, nasza czuła Matka, chce chwycić nas za rękę i poprowadzić do Syna, Jezusa Chrystusa – przekonywał arcybiskup Pennacchio.

Nuncjusz apostolski wezwał także zebranych do zadawania sobie pytań o poczucie własnej grzeszności. – Co więcej, chcemy zadać sobie pytanie o obecność łez w naszych modlitwach. Czy ja jeszcze płaczę? Papież Franciszek powiedział kiedyś na widok osoby płaczącej: „Nauczmy się płakać! Jeśli nie nauczycie się płakać, nie możecie być dobrymi chrześcijanami” – mówił celebrans.

Następnie przypomniał, iż w Piśmie Świętym można odnaleźć wiele fragmentów mówiących o łzach. – Są to łzy żalu i skruchy, łzy przebłagania, pocieszenia, rozpaczy, ale też i łzy potępienia. W Psalmach widzimy, że łzy stają się chlebem w dzień i w nocy (por. Ps 42,4), że Bóg zbiera łzy w swoim bukłaku (por. Ps 56,8), bo o nich nie zapomina i są dla Niego cenne – wskazywał przedstawiciel Ojca Świętego. 

Nuncjusz zwrócił także uwagę, że Ojcowie Kościoła w swoim nauczaniu pozostawili wierzącym świadectwo „drogi łez”. – Droga łez, wybrukowana skruchą, cierpieniem, oczyszczeniem, prowadzi do tajemnicy Boga. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem papieża Franciszka, który powiedział, że „pewne rzeczywistości można zobaczyć tylko oczyma oczyszczonymi przez łzy” – mówił hierarcha.

Arcybiskup podkreślił również, że współczesny świat wstydzi się łez. – Mówi się czasem o patologii suchych oczu, bo wielu nie potrafi zapłakać, bo wielu gardzi łzami i je odrzuca, pozostawiając swoje serce twardym i nieczułym. A przecież nawet niewidomi potrafią płakać i pokazują nam, że oczy służą nie tylko do patrzenia. Czy w tym świecie, w którym mamy coraz częściej do czynienia z niemal powszechną bezdusznością jest miejsce na łzy? – pytał nuncjusz.

Kończąc homilię, w imieniu wszystkich zebranych, arcybiskup Pennacchio zwrócił się w modlitwie do Matki Bożej z La Salette: – Maryjo, daj mi dar łez, „nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie”.

Po modlitwie po Komunii przełożony polskiej prowincji saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS odczytał telegram przesłany przez Ojca Świętego z okazji jubileuszu objawienia w La Salette i rocznicy koronacji figury Matki Bożej. Podziękował również nuncjuszowi apostolskiemu za obecność, wygłoszoną homilię i błogosławieństwo, a także za pozdrowienia od papieża Franciszka, przekazane dla całej wspólnoty.

Gorące podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystościach i włączyli się w ich przygotowanie, szczególnie dla służb mundurowych, wypowiedział kustosz ks. Paweł Raczyński MS, zapraszając pielgrzymów do częstego odwiedzania sanktuarium. 

Uroczystości zakończyła procesja z wieńcami żniwnymi na placu sanktuaryjnym. Przed głównym wejściem do bazyliki, po odśpiewaniu modlitwy „Anioł Pański z La Salette”, abp Salvatore Pennacchio udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Popołudniowej Eucharystii o godz. 15.00 przewodniczył abp Grzegorz Ryś. Nawiązując w homilii do czytania mszalnego z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, przyrównał „posługę jednania” do bólu Maryi, która stojąc pod krzyżem, rodziła nowy lud Boży. Celebrans przypomniał także, iż cały Kościół jest wezwany do tej posługi, nie tylko kapłani sprawujący sakrament pokuty. Metropolita łódzki wskazywał słuchaczom, że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i oczekuje od nas jedynie tego, byśmy pozwolili samemu Bogu dokonać w nas dzieła pojednania.

Po Mszy Świętej arcybiskup wygłosił katechezę, w której podkreślił, że świat potrzebuje usłyszeć prawdę o Bożej miłości i zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Po katechezie wiele osób, zwłaszcza ze wspólnot i grup modlitewnych uczestniczyło we wspólnym dziękczynieniu i uwielbieniu Pana. Oprawę muzyczną Eucharystii i modlitwy prowadzili muzycy z zespołu „Jednego Serca, jednego Ducha”.

Wierni gromadzili się na modlitwie u Matki Bożej Saletyńskiej już od czwartku 16 września. Tego dnia Eucharystię dla osób starszych i chorych odprawił biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Krzysztof Chudzio. W piątek 17 września do Dębowca przybyli członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, a także przyjaciele i dobroczyńcy sanktuarium. Ich spotkaniu przewodniczył ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. W sobotę 18 września przed południem z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania modlił się bp Edward Białogłowski z Rzeszowa. W wigilię uroczystości NMP z La Salette wieczorną Eucharystię połączoną z procesją światła celebrował bp Jacek Kiciński CMF z archidiecezji wrocławskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła położone jest w diecezji rzeszowskiej. Założone zostało przez Księży Misjonarzy Saletynów, którzy przybyli tutaj w 1910 roku. Pierwszy odpust ku czci Matki Bożej odbył się 19 września 1912 roku., w 66. rocznicę objawienia w La Salette. W sanktuarium znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej, ozdobiona koronami papieskimi w 1996 roku przez nuncjusza apostolskiego abp Józefa Kowalczyka. 20 maja 2012 roku kościół sanktuaryjny otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. 

Fot.: kl. Ján Repáň MS