Posłaniec MBS

Synod. Inwestycja w Kościół przyszłości

Wokół trwającego synodu o synodalności narasta wiele napięć. Ze strony biskupów, proboszczów, zaangażowanych wiernych świeckich płynie zachęta do włączenia się w ten proces, ale są też środowiska, które do parafii rozsyłają broszury straszące rzekomymi fatalnymi w skutkach konsekwencjami podjęcia synodalnej drogi.

Czym jest owa „synodalność”, którą Ojciec Święty wskazuje jako drogę ewangelicznej odnowy, a jego krytycy – jako drogę odejścia od Ewangelii? W niniejszym numerze “Posłańca” spoglądamy w kierunku Rzymu i sprawdzamy. Przypatrujemy się także naszemu Kościołowi w Polsce, dostrzegając miejsca, które o ewangeliczną odnowę głośno wołają.

W obecnym numerze przeczytasz m. in.:

  • o tym, czym różni się trwający synod od poprzednich i jak możesz się w niego zaangażować,
  • o tym, jakiego Kościoła w Polsce za kilka lat już nie będzie,
  • o kontrowersyjnych pomysłach na drogę synodalną w Niemczech,
  • o tym, jak inne figury Maryi kłaniały się Matce Bożej Saletyńskiej.

I wiele więcej!

Piszą: dr. hab. Aleksander Bańka, abp Adrian Galbas, Piotr Rak, ks. Marcin Sitek MS, Tomasz P. Terlikowski i inni.