informacje

Turniej piłkarski ministrantów

W sobotę 17 czerwca w Kobylance odbywał się Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej (SSL). Najlepszą drużyną okazali się ministranci z Kobylanki wspierani przez ks. Jakuba Dudka MS.

W tegorocznych rozgrywkach brały udział 8 zespołów w trzech kategoriach wiekowych: młodszej, średniej i starszej. Z ministrantami przyjechali duszpasterze z poszczególnych parafii: z Łętowego – ks. Mariusz Domaradzki MS, z Dębowca – ks. Jacek Ocieczek MS, ze Słowacji – ks. Matej Trizuliak MS, a zespół gospodarzy był wspierany przez ks. Jakuba Dudka MS.

Zawody obywały się na boisku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance. Wyniki w poszczególnych kategoriach były następujące:

Kategoria młodsza:

I miejsce: Kobylanka,
II miejsce: Łętowe,
III miejsce: Słowacja.

Kategoria średnia:

I miejsce: Kobylanka,
II miejsce: Słowacja,
III miejsce: Dębowiec.

Kategoria starsza:

I miejsce: Kobylanka,
II miejsce: Dębowiec.