informacje

Oaza Modlitwy w Dębowcu

W dniach od 27 do 29 października w Dębowcu odbywała się Oaza Modlitwy. Wydarzenie zgromadziło 60 młodych ludzi formujących się na co dzień we wspólnotach Ruchu Światło-Życie przy parafiach saletyńskich w południowej części Polski.

„Samarytanin wzruszył się głęboko” (por. Łk 10,33) – tak brzmiał temat spotkania. Fragment przypowieści o miłosiernym Samarytaninie towarzyszył przez czasy czas trwania oazy. Skupiał uwagę młodych na Bożej Miłości. Uczestnicy odkrywali, że to właśnie Jezus jest miłosiernym samarytaninem, a człowiek pobitym, półprzytomnym człowiekiem. On przychodzi z pomocą i opatruje  rany. Natomiast gospodą, do której można przyjść, nabrać sił i uzyskać uzdrowienie, jest wspólnota Kościoła. 

Podczas rekolekcji uczestnicy mogli doświadczyć piękna wspólnoty i jedności.

Każdy dzień oazowicze rozpoczynali od wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Podczas spotkań w małych grupach wspólnie rozważali słowo Boże, dzielili się swoimi przemyśleniami oraz przeżywaniem wiary w codzienności. W centrum każdego dnia była Eucharystia, a wieczornym stałym punktem programu – adoracja Najświętszego Sakramentu. Młodzi mogli poznać charakter modlitwy spontanicznej i modlitwy uwielbienia – dla wielu była to nowa forma modlitwy. 

Plan rekolekcji był intensywny, ale nie zabrakło w nim czasu na lepsze poznanie się w swoich małych wspólnotach oraz integracji wszystkich uczestników.

Ziarno zostało zasiane, czas powrócić do swoich małych wspólnot.