ks. Łukasz Nowak MS

ks. Łukasz Nowak MS

Archiwista i historyk, sekretarz prowincjalny, dyrektor Archiwum Prowincjalnego