Statut Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom

 1. Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2), będące wezwaniem do modlitwy w intencji powołań, stanowią inspirację do powstania Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom.
 2. Dodatkową zachętą są słowa Maryji wypowiedziane w La Salette 19 września 1846r.: „A więc moje dzieci ogłoście to całemu mojemu ludowi”.
 3. Księża Misjonarze Saletyni i Siostry Saletynki głoszą Ewangelię i przekazują Orędzie z La Salette na wszystkich kontynentach.
 4. Saletyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom jest wspólnotą osób, które podejmują różnego rodzaju praktyki religijne w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz wszystkich powołanych do służby Bogu, wśród których pierwsze miejsce zajmuje osoba Ojca świętego.
 5. Członkowie Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom w szczególny sposób obejmują swoją duchową opieką chłopców i dziewczęta, do serc których Pan nasz Jezus Chrystus kieruje wezwanie: „Pójdź za mną” oraz wszystkich księży i braci Saletynów, saletyńskich alumnów, nowicjuszy i postulantów oraz Siostry Saletynki, wypraszając dla nich wytrwałość na drodze powołania.
 6. Członkami Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom mogą być zarówno osoby duchowne jak i świeckie.
 7. Odpowiedzialnym za animowanie Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom jest Dyrektor Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań.
 8. Członkowie Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom podejmują na określony okres czasu (np. miesiąc, pół roku, rok lub inny dowolnie wybrany okres) zobowiązanie do odmówienia specjalnej modlitwy o powołania oraz wybranych przez nich praktyk religijnych, takich jak:
  • Ofiara Mszy świętej
  • Codzienne odmówienie dziesiątki Różańca
  • Codzienne odmówienie dowolnej modlitwy
  • Ofiarowanie swoich cierpień, trudności czy choroby
  • Inne dowolnie wybrane
 9. Członkiem Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom zostaje się po przesłaniu wypełnionej i podpisanej Deklaracji. Zgłoszenia można także dokonać na stronie internetowej Saletyńskiego Duszpasterstwa Powołań: www.powolania.saletyni.pl
 10. Członkowie Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom zostają wpisani do specjalnej Złotej Księgi Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom.
 11. Każdego miesiąca w intencji Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom i jego członków jest odprawiana Msza św.
 12. Dla członków Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom organizowane są spotkania, dni skupienia i rekolekcje.
 13. Tekst Deklaracji Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom brzmi: „Maryjo, Piękna Pani z La Salette, Matko Dobrego Pasterza i moja. Ja N.N., wpisuję się do Złotej Księgi i włączam się w Saletyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, a przez Twoje przeczyste ręce ofiaruję Ojcu Niebieskiemu moje dary serca. Postanawiam przez okres (miesiąc, pół roku, rok, inny dowolny) modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także za Ojca świętego, biskupów i kapłanów, braci i siostry zakonne, misjonarzy i misjonarki oraz przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. W tej intencji codziennie odmówię specjalną modlitwę w intencji powołań oraz: (tu następuje dobrowolny wybór konkretnej praktyki religijnej – patrz punkt 9).
 14. Tekst modlitwy o powołania (do codziennego odmawiania przez Członków Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom): „Panie Jezu, Ty powołujesz wybranych do całkowitego oddania się Tobie w życiu kapłańskim i zakonnym. Spraw prosimy, aby w ich sercach zrodziło się pragnienie odpowiedzi na Twoje wołanie. Niech otwarci na działanie Ducha Świętego staną się żywymi narzędziami w Twoich rękach. Maryjo Saletyńska, porusz serca wielu młodych, aby podążali za Twoim Synem i głosili światu Orędzie pojednania. Amen.
 15. Zerwanie zobowiązań i praktyk przyjętych w ramach Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom nie jest grzechem.
 16. Siedzibą Saletyńskiego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom jest Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań w Krakowie; 30-407 Kraków, ul. Koszalińska 12.