Ocalić od zapomnienia

ks. Stanisław Zajchowski MS

Urodził się 18 września 1898 r. w Bajdach, parafia Szebnie, w diecezji przemyskiej, jako syn Jana i Anieli Gruszkaś. Chrzest przyjął 21 września 1898 r. w Szebniach. W latach 1912-1920 ukończył Małe Seminarium w Dębowcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1920 r. u Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Suzie (Włochy). Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1921 r. w Suzie na ręce ks. generała Piotra Pajot, zaś wieczystą 30 września 1924 r. w Tournai (Belgia) na ręce ks. superiora Józefa Futy. W latach 1921-1923 odbył studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, ukończone stopniem bakalaureata filozofii. Studia teologiczne odbył w Suzie (1923-1924) i Tournai (1924-1927), ukończone stopniem licencjusza teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1926 r. w Tournai z rąk ks. biskupa Rasneur z Tournai. Placówki i urzędy: 1927-1928 prefekt i profesor Małego Seminarium w Dębowcu, 1928-1930 ekonom w Hurku i w Dębowcu, 1930-1937 superior, proboszcz i kustosz sanktuarium w Kobylance, 1932-1934 asystent prowincjalny i ekonom prowincjalny, 1935-1937 asystent prowincjalny, 1937-1938 superior i proboszcz w parafii św. Józefa w Stanisławowie, 1937-1939 ekonom prowincjalny, 1938-1939 przebywał na urlopie zdrowotnym w Zagórzanach. Zginął w gruzach plebani 17 września 1939 r. podczas bombardowania Lwowa przez Niemców. Razem z nim zginęło dwóch saletynów: ks. Klemens Schleis i ks. Ludwik Wołek oraz gospodyni i kilka osób, które schroniły się w piwnicy plebanii. Pochowany został wraz z innymi, obok plebanii.