Ocalić od zapomnienia

ks. Edward Cieśla MS

Urodzony 22 października 1936 r. w Widaczowie syn Karola i Stefanii z domu Małachowska. Chrzest przyjął 24 października 1936 r. w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim w archidiecezji przemyskiej, bierzmowanie 13 maja 1946 r. w kościele parafialnym w Jaworniku Polskim.  Nowicjat w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów rozpoczął 8 września 1952 r. Pierwsza profesja zakonna 8 września 1953 r. Profesja wieczysta 27 października 1957 r. Święcenia diakonatu przyjął z rąk ks. bpa Karola Wojtyły 11 maja 1959 r. w Krakowie na Wawelu oraz 20 października 1959 r. święcenia kapłańskie w kościele św. Anny w Krakowie.

Placówki i posługi: 1959-1962 Tirocinum i matura w Krakowie u OO. Franciszkanów, 1962-65 był wikariuszem w Trzciance, następnie przez rok pomagał w Kancelarii Apostolskiej w klasztorze w Dębowcu. W latach 1966-68 był duszpasterzem w parafii w Rzeszowie, a przez kolejny rok w Kuźnicy Czarnkowskiej. Do klasztoru w Dębowcu powrócił w 1969 r. jako misjonarz i rekolekcjonista. W latach 1970-73 był superiorem wspólnoty zakonnej i rektorem kościoła św. Norberta w Krakowie. Przez kolejne 7 lat pełnił funkcję proboszcza w parafii w Dębowcu. W latach 1980-83 był katechetą i wikariuszem w parafii w Kobylance. Następnie od roku 1983 do 1986 był superiorem wspólnoty zakonnej i proboszczem w parafii w Rzeszowie. Przez kolejny rok był katechetą i wikariuszem w parafii w Krakowie na os. Cegielniana. Od roku 1987 do 1989 był misjonarzem i rekolekcjonistą z siedzibą w klasztorze w Dębowcu. W latach 1989-95 ponownie pełnił funkcję proboszcza w parafii w Dębowcu. Przez następny rok był rezydentem i pomagał w duszpasterstwie w parafii w Warszawie. Jego ostatnią placówką był klasztor w Dębowcu, w którym jako rezydent przebywał od 1996 r., wpierw pomagając w Kancelarii Apostolskiej, później jako jeden z seniorów wspólnoty zakonnej.

Zmarł 3 lutego 2015 r., mając 79 lat, w 62 roku profesji zakonnej i 56 roku kapłaństwa. Ciało zostało złożone 5 lutego 2015 r. w grobowcu zakonnym na dębowieckim cmentarzu.