informacjeLa Salette

170 godzin dla Jezusa i Maryi

954wyświetleń

Ile czasu poświęcasz każdego dnia Jezusowi i Maryi? Melania i Maksymin – świadkowie objawienia Matki Bożej w La Salette usłyszeli od Niej zachętę do codziennej modlitwy. Dzieci przyznały, że nie jest to ich najważniejsza codzienna czynność.

Sanktuarium w La Salette to miejsce, w którym apel Matki Bożej o modlitwę jest szczególnie donośny. Rok Miłosierdzia, a także 170. rocznica objawienia w La Salette była impulsem do wydarzenia „170 godzin dla Jezusa i Maryi”. Ta inicjatywa to żywe świadectwo odpowiedzi na słowa Matki Bożej proszącej o modlitwę.

Od 25 czerwca od godz. 22.00 do północy 2 lipca w kaplicy adoracji pw. św. Piotra Juliana Eymarda misjonarze saletyni i siostry saletynki, wolontariusze i wszyscy chętni pielgrzymi spotykali się na adoracji Najświętszego Sakramentu i różańcu. „170 godzinom dla Jezusa i Maryi” towarzyszyły trzy intencje. Jedną z nich była modlitwa o nawrócenie Francji. Powierzano również samo sanktuarium, prosząc, aby było miejscem prawdziwego spotkania z Bogiem. Opiece Jezusa i Maryi oddano także duchownych, osoby konsekrowane, pracowników sanktuarium, wolontariuszy i pielgrzymów.

Sanktuarium w La Salette, położone w francuskich Alpach na wysokości 1800 m n.p.m., jest związane z objawieniem Matki Bożej z 19 września 1846 r. Maryja w swoim orędziu, przekazanym dwojgu pasterzom: Maksyminowi Giraud i Melanii Calvat, wzywała ludzkość do nawrócenia i pojednania z Bogiem. W 1851 r. ordynariusz diecezji Grenoble bp Philibert de Bruillard uznał to objawienie za prawdziwe. Obecnie La Salette jest miejscem kultu znanym nie tylko we Francji, lecz także na całym świecie. Sanktuarium posiada zaplecze noclegowo-gastronomiczne, czynne od Wielkanocy do listopada. Opiekę duszpasterską nad pielgrzymami, także w języku polskim, sprawują misjonarze saletyni.