Ukraina

Zakończenie Roku Miłosierdzia w Brajłowie

538wyświetleń

W Niedzielę Chrystusa Króla brajłowskie sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego obchodzi jeden z kilku tradycyjnych odpustów. W tym roku święto zbiegło się z zakończeniem Jubileuszu Miłosierdzia.

Świątynia w Brajłowie była jedną z trzech w naszej prowincji, obok bazyliki w Dębowcu i sanktuarium w Bozkovie, gdzie znajdowała się Brama Miłosierdzia. W uroczystości wzięli udział ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS oraz asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS, który przewodniczył Mszy św. w języku ukraińskim i wygłosił okolicznościową homilię.

Po Eucharystii przełożony prowincji poprowadził procesję z Najświętszym Sakramentem i krótko przemówił do zgromadzonych licznie wiernych i pielgrzymów. Ks. Zagórski podkreślił, że sanktuarium w Brajłowie i łaskami słynąca figura Pana Jezusa Nazareńskiego są znakami miłosierdzia Bożego w trudnych dla Ukrainy i całego świata czasach. – Szkarłatny kolor szat na figurze Pana Jezusa przypomina o słowach z Księgi proroka Izajasza: „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” – mówił ksiądz prowincjał.

Udział w uroczystości był też okazją do spotkania się przełożonego prowincji ze współbraćmi pracującymi w Brajłowie oraz w Busku.

Początki historii sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego sięgają 1740 r., kiedy ówczesny właściciel Brahiłowa (Brajłowa) Franciszek Salezy Potocki rozpoczął budowę kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej i klasztoru i sprowadził do niego trynitarzy. Zakonnicy w 1744 r. przywieźli z Madrytu wykonaną z drzewa cytrusowego figurę Jezusa Nazareńskiego, która szybko została uznana za słynącą łaskami. Saletyni przybyli do Brajłowa w marcu 2016 r. na zaproszenie ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej bpa Leona Dubrawskiego OFM. Oficjalne objęcie nowej placówki nastąpiło 19 września 2016 r. Pierwszym proboszczem i przełożonym został mianowany ks. Józef Krzyszycha MS, zaś do pomocy został skierowany pochodzący z Ukrainy al. Mykhailo Trach MS.

(gz / ks. Robert Głodowski MS)