informacje

Kurs Emaus: rozpalić serce Słowem

1.8kwyświetleń

Te trzydniowe nietypowe rekolekcje pomagają rozkochać się w słowie Bożym jako Osobie. Prowadzą także do spotkania ze Zmartwychwstałym, który przez liturgię słowa i liturgię eucharystyczną na nowo rozpala zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca.

W Wielką Niedzielę uczniowie Jezusa sfrustrowani wydarzeniami Wielkiego Piątku uciekają z Jerozolimy do wsi Emaus. W drodze dołącza do nich sam Jezus, ale nie zostaje rozpoznany. Mistrz z Nazaretu wyjaśnia proroctwa mesjańskie, które wypełniły się w Jego osobie. Dopiero gdy Jezus w Emaus łamie chleb, wtedy uczniowie odkrywają, Kogo spotkali w drodze. Wracają do Jerozolimy, żeby ogłosić zmartwychwstanie Chrystusa.

Jeden z tych uczniów miał na imię Kleofas. Imienia drugiego autor biblijny nie podaje, dlatego każdy z nas może stać się właśnie tym uczniem i przejść drogę z Jerozolimy do Emaus. W czasie tej duchowej wędrówki rozpali swoje serce ogniem Pism, a później wróci z Emaus do Jerozolimy, by głosić śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Taki właśnie jest cel Kursu Emaus – podstawowego kursu biblijnego w programie szkół nowej ewangelizacji.

Kurs Emaus jest wprowadzeniem w Biblię. Jego uczestnicy dzięki szeregowi katechez i dynamik właściwych dla metodologii, którą posługują się szkoły nowej ewangelizacji dowiadują się o roli Pisma Świętego w życiu Kościoła oraz w dialogu ekumenicznym, rozpoznają w Jezusie Mesjasza zapowiadanego w Starym Testamencie, a także otrzymują narzędzia do czytania i interpretowania słowa Bożego we własnym życiu.

Trzydniowy kurs pozwala rozkochać się w słowie Bożym jako Osobie. Prowadzi także do spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który przez liturgię słowa i liturgię eucharystyczną na nowo rozpala zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca.

Krakowska wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa zorganizowała Kurs Emaus w dniach 10–12 lutego w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Oprócz uczestników z Krakowa wzięli w nim udział także przedstawiciele jednej z rzeszowskich wspólnot SNE św. Filipa oraz klerycy z III roku saletyńskiego seminarium – łącznie trzydzieści osób. Kurs prowadziła krakowsko-rzeszowska ekipa świeckich na czele z ks. Janem Gierlakiem MS, założycielem i byłem dyrektorem SNE św. Filipa.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa jest dziełem apostolskim polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Jej celem jest formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak by każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny. Podstawowym narzędziem, którym posługuje się SNE w ewangelizacji i formacji są kursy ewangelizacyjne.

(gz / Przemysław Radzyński; fot. pra)