Indieinformacje

Rada Zgromadzenia w Indiach

655wyświetleń

Formacja podstawowa w zgromadzeniu, nowa misja w Tanzanii, rola Świeckich Saletynów, przygotowania do kapituły generalnej – to niektóre z tematów, nad którymi w Bengaluru w Indiach dyskutuje Rada Zgromadzenia.

Spotkanie rozpoczęło się 6 lutego i potrwa trzy tygodnie. Uczestniczą w nim członkowie zarządu generalnego zgromadzenia, prowincjałowie Angoli, Brazylii, Filipin, Francji, Indii, Madagaskaru, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch, przełożony regionu Argentyny-Boliwii, przełożony dystryktu w Mjanmie (dawnej Birmie) oraz tłumacze. Obradom przewodniczy ks. generał Silvano Marisa MS.

W pierwszych dniach spotkania przełożeni przedstawili stan poszczególnych prowincji, zwracając uwagę na najważniejsze wydarzenia i decyzje, które zapadły od ostatniej Rady Zgromadzenia w Luandzie (20 maja – 10 czerwca 2015). Kolejnym punktem refleksji była kwestia przygotowania na kapitułę generalną w 2018 r. nowego dokumentu o formacji podstawowej. W planie zjazdu znalazły się dyskusje o programach i spotkaniach formacyjnych realizowanych na poziomie międzynarodowym, nowej misji w Tanzanii,  duszpasterstwie powołań, wykorzystaniu nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu sekretariatu generalnego, działalności Komisji Prowincjałów Europy (KEP), roli i formacji Świeckich Saletynów, a także o przygotowaniu najbliższej kapituły generalnej.

Rada Zgromadzenia to także czas wspólnej modlitwy w intencjach poszczególnych prowincji i prowadzonych przez nie dzieł oraz o powołania do zgromadzenia.

Wolne od obrad plenarnych weekendy są dla przełożonych okazją do poznania Indii z całym bogactwem ich kultury, a także spotkań z miejscowymi saletynami i ich świeckimi współpracownikami.

Rada Zgromadzenia jest organem, w skład którego wchodzą członkowie zarządu generalnego oraz przełożeni prowincji i regionów. Jej celem jest okresowa (raz na 18 miesięcy) ocena stanu zgromadzenia oraz omówienie spraw istotnych dla jego funkcjonowania i rozwoju.

Prowincja indyjska pw. Matki Bożej z La Salette liczy 53 księży i 11 kleryków. Posiada osiem domów zakonnych w stanach Kerala, Karnataka i Andhra Pradesh oraz trzy domy poza Indiami – dwa w Australii i jeden w Niemczech.

Indie to kraj ponad 10-krotnie większy pod względem terytorium oraz 32-krotnie liczebniejszy pod względem ludności od Polski. Średnia wieku w całej populacji wynosi 26 lat. Oficjalnymi językami są hindi i angielski, oprócz nich jeszcze 21 języków uznanych za oficjalne w poszczególnych stanach. Chrześcijanie stanowią ok. 2,5% ludności kraju, z czego mniej niż połowa to katolicy. Najwięcej katolików żyje w stanach Goa, Kerala i Karnataka.

(gz / ks. Andrzej Zagórski MS; fot. MS)