informacje

Pomóżmy rodzinom w Syrii i Libanie

1.6kwyświetleń

Na początku października ub. roku Caritas Polska rozpoczęła akcję pomocy syryjskim uchodźcom „Rodzina Rodzinie”. Jej celem jest finansowe wsparcie rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby indywidualne, wspólnoty i instytucje z Polski. W program włączyły się też Saletyńskie Dzieła Misyjne.

Pomoc organizowana przez Caritas Polska dociera do trzech grup potrzebujących. Pierwsza z nich to Syryjczycy w Aleppo. Ok. 80% mieszkańców Syrii żyje w ubóstwie, a co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci z 18 mln obecnych mieszkańców Syrii. Druga grupa to uchodźcy z Syrii w Libanie. Obecnie na terenie tego niewielkiego kraju znajduje się 1,5 mln uchodźców z Syrii. 500 tys. z nich to dzieci, z których połowa pozbawiona jest dostępu do edukacji. Żyją oni przede wszystkim w nieformalnych obozowiskach albo w opuszczonych domach. Trzecią grupę stanowią ubodzy Libańczycy. Napływ uchodźców do Libanu spowodował zubożenie prawie 50% społeczeństwa, które przyjęło największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni kraju. Ponad 500 tys. Libańczyków z 4 mln obywateli żyje w skrajnej nędzy.

Saletyńskie Dzieła Misyjne finansowo wspierają rodzinę Adeeba Eliasa Maatouka i jego żony Marcelle Youssef Batikha z Syrii. Oboje pochodzą z Aleppo, mają dwoje dzieci. To bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opałem. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

Zachęcamy, by w ramach jałmużny wielkopostnej włączyć się w akcję „Rodzina Rodzinie”. Istnieją trzy możliwe formy pomocy Syryjczykom. Można przez pół roku uczestniczyć w zbiórce potrzebnej kwoty. Na pomoc dla konkretnej rodziny składają się w tym przypadku deklaracje od kilku darczyńców. Druga forma to półroczne objęcie rodziny patronatem finansowym. To pomoc konkretnej rodzinie w całej potrzebnej jej wysokości. Można też jednorazowo wpłacić dowolną kwotę na zasadzie gestu solidarności. Tego rodzaju wpłaty są przeznaczane na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz możliwości wsparcia finansowego rodzin z Syrii znajdują się na stroniehttp://rodzinarodzinie.caritas.pl.

(gz)