informacjePosłaniec MBS

„Posłaniec” o wolności

Pierwszy w nowym roku numer dwumiesięcznika „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” wskazuje na Boga, który każdego człowieka chce wyzwalać z grzechu i niemocy.

W artykule wstępnym ks. Bohdan Dutko MS przypomina, że Bóg może uwolnić z wszelkiego zniewolenia. „Prawda jest taka, że każdy z nas – naprawdę każdy – może znaleźć się na bezdrożach życia, czekając z nadzieją na wyzwolenie. Dobra Nowina brzmi, że Chrystus nas wyzwolił z niewoli zła i grzechu, abyśmy byli wolni” – pisze redaktor naczelny „Posłańca”. Ta myśl przewija się przez wszystkie teksty najnowszego wydania saletyńskiego czasopisma.

W numerze możemy przeczytać m.in. wywiady z byłym perkusistą „Skaldów” Janem Budziaszkiem („Zero mojej zasługi”) i z aktorem Lechem Dyblikiem („Wyłażenie z bagna”), świadectwo trzeźwego alkoholika Stanisława Pankiewicza („Dostałem drugie życie”), reportaż Anny Górny o działalności franciszkańskiego Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w Chęcinach („Cuda przez cały rok”), a także artykuł Cezarego Sękalskiego na temat uzależnień pojawiających się w przestrzeni ludzkiej seksualności („Seksualność – między darem a zniewoleniem”).

Jak zawsze w „Posłańcu Matki Bożej Saletyńskiej” można znaleźć rozważania biblijne, artykuły prezentujące posługę saletynów w kraju i za granicą, informacje z życia Kościoła, zapowiedzi najbliższych wydarzeń, a także dział dla najmłodszych czytelników – „Mały Posłaniec”.

Zachęcamy do lektury saletyńskiego dwumiesięcznika o pojednaniu. Więcej informacji o zawartości numeru i o warunkach prenumeraty można znaleźć na stronie internetowej „Posłańca” www.poslaniec.saletyni.pl oraz na profilu www.facebook.com/PoslaniecMBS.