Posłaniec MBS

informacjePosłaniec MBS

Nowy numer „Posłańca”

Przypadająca obecnie 1050. rocznica przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa oraz 11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II stały się motywami przewodnimi kolejnego numeru saletyńskiego dwumiesięcznika. W artykule wstępnym ks. Bohdan Dutko MS odnosi się do dyskusji historyków na temat dokładnego miejsca chrztu księcia Mieszka I. Redaktor „Posłańca” podkreśla, że przy okazji 1050-lecia tego wydarzenia warto by uznać Ostrów Lednicki jako Polską Chrzcielnicę, do której moglibyśmy pielgrzymować, by odnawiać przyrzeczenia chrzcielne. „Mogłaby powracać tam cała Polska, by odnaleźć naszą pamięć, szczególnie teraz, kiedy zdaje się, tak łatwo zapominamy…” – pisze ks. Dutko....
1 2
Strona 1 z 2