informacje

Dni refleksji i wyborów

3kwyświetleń

W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w poniedziałek 5 lutego rozpoczęła się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów.

Zebraniu przewodniczy wikariusz generalny zgromadzenia ks. Adilson Schio MS. Kapituła zakończy swe prace 10 lutego 2018 r.

Główne zadania Kapituły Prowincjalnej to m.in.: wybór prowincjała i jego asystentów, okresowe zbadanie sytuacji prowincji i ustalenie wytycznych dla prowincjała i jego rady, czuwanie nad apostolstwem, duszpasterstwem powołań i formacją zakonną, analiza spraw przedstawionych jej przez prowincjała lub w postulatach członków prowincji, zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących.

W obradach bierze udział 34 kapitulantów. Wśród nich są delegaci z urzędu – członkowie obecnego Zarządu Prowincjalnego i przełożony okręgu szwajcarskiego oraz delegaci wybrani przez członków prowincji, reprezentujący nie tylko Polskę, lecz także dzieła misyjne. W gronie członków Kapituły jest również brat zakonny, reprezentujący jednocześnie dzieło misyjne w Anglii. Większość delegatów to doświadczeni kapitulanci. Najstarszy uczestnik Kapituły ma 71 lat, zaś najmłodszy 35 lat.

Zgodnie z procedurą, Kapituła wysłucha najpierw sprawozdania ks. prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS i raportu ekonoma prowincjalnego ks. Czesława Hałgasa MS. Następnie obradować będzie nad sprawami dotyczącymi życia i posługi saletynów oraz nad postulatami, które zostały przedstawione przez członków prowincji. W dalszej kolejności Kapituła dokona wyboru prowincjała i jego asystentów na trzyletnią kadencję oraz wybierze delegatów na 32. Kapitułę Generalną, która w kwietniu i maju będzie obradować w Argentynie. Kilkudniowe obrady zakończy głosowanie nad podjętymi uchwałami.

Gorąco prosimy o modlitwę w intencji Kapituły Prowincjalnej i jej uczestników.