informacje

Nowe władze polskich saletynów

13.3kwyświetleń

Najważniejszym punktem piątego dnia obrad Kapituły Prowincjalnej był wybór prowincjała oraz wikariusza i asystenta prowincjalnego.

Dzień rozpoczęła wspólna jutrznia. Godzinę przed sesją wyborczą kapitulanci zebrali się w sali obrad, aby wysłuchać rozważania wikariusza generalnego ks. Adilsona Schio MS. – W życiu zakonnym wierność i twórczość są to rzeczy nieodłączne. Jedno zakłada drugie. W życiu zakonnym nie możemy być naprawdę twórczy, jeśli nie jesteśmy wierni, ale z drugiej strony nie możemy być wierni naszej tradycji zakonnej, jeśli nie będziemy twórczy – mówił ks. Schio, nawiązując do słów św. Jana Pawła II o „twórczej wierności”. Następnie kapitulanci udali się do kaplicy Centrum Pojednania, w której przez dziesięciolecia modliły się kolejne pokolenia misjonarzy saletynów, na adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwę poprowadził kustosz sanktuarium maryjnego w Sammarei w Niemczech ks. Adam Litwin MS. Po modlitwie kapitulanci przeszli znów do sali obrad, gdzie w tajnym głosowaniu wybrali ks. Grzegorza Zembronia MS na urząd prowincjała.

Druga sesja kapituły była poświęcona wyborom członków Rady Prowincjalnej. W kolejnych tajnych głosowaniach delegaci wybrali ks. Piotra Ciepłaka MS na urząd wikariusza prowincjalnego. Asystentem prowincjalnym został wybrany ks. Jan Kijek MS. Sesję zakończyły wybory członków Zespołu Doradców, których zadania i kompetencje określa nasze prawo zakonne. Doradcami zostali: ks. Janusz Kręcidło MS, ks. Jan Potoplak MS i ks. Roman Grądalski MS.

Sesję popołudniową rozpoczęła Koronka do Bożego Miłosierdzia. Następnie przewodniczący kapituły ks. Adilson Schio MS przekazał najważniejsze informacje o 32. Kapitule Generalnej, która będzie obradować w Argentynie od 10 kwietnia do 4 maja. Temat tej kapituły brzmi: „Prorocy dla świata pojednanego w łasce z La Salette”. Uczestniczyć w niej będzie Zarząd Generalny, przełożeni prowincjalni i regionalni oraz delegaci wybrani przez każdą z prowincji Zgromadzenia. Ks. Schio podkreślił też wielką rolę sekretarza prowincjalnego ks. Marcina Ciunela MS, który był członkiem komisji przygotowującej Kapitułę Generalną, ks. rektora Jacka Pawłowskiego MS – członka Międzynarodowej Komisji Formacyjnej oraz ks. prof. Janusza Kręcidło MS w przygotowaniach zbliżającej się Kapituły Generalnej.

Po tych informacjach kapitulanci przystąpili do długiej serii tajnych głosowań, które wyłoniły delegatów prowincji na Kapitułę Generalną. Zostali nimi: ks. Piotr Ciepłak MS, ks. Maciej Kucharzyk MS, ks. Jacek Pawłowski MS, ks. Jan Potoplak MS i ks. Piotr Szweda MS.

Bogaty w wydarzenia dzień zakończyła Msza św. w dębowieckiej bazylice pod przewodnictwem nowo wybranego prowincjała, ks. Grzegorza Zembronia MS. Po homilii nowego przełożonego polskich saletynów ustępujący prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS wprowadził zgromadzonych w ważny element objęcia urzędu w Kościele – wyznanie wiary. Po chwili wyznanie to złożył publicznie ks. Grzegorz Zembroń MS.

Nowy prowincjał ks. Grzegorz Zembroń MS urodził się w 1979 r. w Rzeszowie. Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów złożył w 2005 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 r. Ukończył teologię na ówczesnej PAT w Krakowie, poradnictwo psychologiczne w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKSW w Warszawie. Był duszpasterzem i katechetą w Gdańsku, Trzciance, Kobylance i Warszawie. Do wyboru na prowincjała był przełożonym domu zakonnego w Krakowie oraz pełnił funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów.

Wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS pełnił już tę funkcję w latach 2015–2018. Wcześniej był ekonomem prowincjalnym i administracyjnym polskich saletynów. W Konsulcie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wypełnia zadania ekonoma. Był duszpasterzem w Kobylance, Krakowie i Gdańsku.

Nowy asystent prowincjalny ks. Jan Kijek MS był przez wiele lat prefektem i rektorem seminarium saletynów w Krakowie. Pracował także w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie jako obrońca węzła małżeńskiego. Był duszpasterzem w Krakowie, a w latach 2014–2018 proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.

(ks. Robert Głodowski MS; fot. ks. Kazimierz Wolan MS)