informacje

Kapituła – praca nad postulatami

10.9kwyświetleń

Trzeciego dnia obrad członkowie Kapituły Prowincjalnej powrócili do refleksji nad nawróceniem pastoralnym oraz rozpoczęli pracę nad sprawami dotyczącymi życia i posługi polskiej prowincji. 

Kapitulna środa rozpoczęła od wspólnej jutrzni. Po śniadaniu członkowie poszczególnych komisji kapitulnych kontynuowali refleksję z pierwszego dnia kapituły, zastanawiając się, w jaki sposób jako prowincja możemy praktycznie odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do nawrócenia pastoralnego.

Po krótkiej przerwie kapitulanci powrócili do pracy w komisjach, aby przedyskutować przydzielone komisjom postulaty.

Przedpołudniowa sesja kapituły rozpoczęła się od czytania fragmentu Pisma Świętego. Tematem pracy była propozycja prowincji amerykańskiej dotycząca objęcia w posługę przez prowincję polską sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej i domu zakonnego w Twin Lakes. W trakcie obrad prowincjał amerykański ks. René Butler MS przedstawił propozycję swojej prowincji, zaś ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS wyjaśnił kapitulantom aktualną sytuację personalną i materialną tej placówki. Uczestnicy kapituły mogli też zadawać szczegółowe pytania obu prowincjałom. Przed zamknięciem sesji przewodniczący Komisji Inicjatyw ks. Grzegorz Zembroń MS odczytał protokół z liczenia głosów w przeprowadzonej w prowincji konsultacji na urząd prowincjała.

Sesję popołudniową poprzedziła modlitwa w godzinie miłosierdzia połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. Sesja ta była poświęcona dalszej pracy nad projektem Twin Lakes oraz prezentacją i dyskusją nad kolejnym postulatem związanym z przygotowaniem obchodów 175. rocznicy objawienia w La Salette.

Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej i Eucharystia w bazylice, której przewodniczył przełożony Okręgu Europy Wschodniej ks. Jan Stachura MS zwieńczyły trzeci dzień obrad Kapituły. W wygłoszonej homilii ks. Piotr Żaba MS, przełożony Okręgu Szwajcarskiego nawiązał do czytania mszalnego o królu Salomonie i podkreślił kluczową rolę umiejętności słuchania w posłudze władzy,

W godzinach wieczornych wszystkie komisje pracowały nad przygotowaniem do prezentacji i dyskusji przydzielonych im postulatów.

(gz / ks. Robert Głodowski MS)