informacje

Być w rodzinie Jezusa i Maryi

– Często mówimy o sobie – my, saletyni, członkowie ARS-u, wszyscy związani z tą świątynią – że jesteśmy jedną wielką saletyńską rodziną. To jest piękne, że doświadczamy siebie samych jako członków tej wielkiej wspólnoty. Ale dzisiaj stało się coś ważniejszego! Dzisiaj to Bóg o nas powiedział, że jesteśmy Jego rodziną – powiedział w homilii do czcicieli „Pięknej Pani” ks. Marcin Sitek MS, rozważając fragment Ewangelii o duchowej rodzinie Jezusa.

W piątek 13 września – drugi dzień dębowieckiego odpustu– w sanktuarium Płaczącej Matki zgromadzili się Jej wierni czciciele. Msza Święta o godz. 10.30 została odprawiona w ich intencji, a także przyjaciół i dobrodziejów sanktuarium. Przewodniczył jej wikariusz prowincjalny ks. Czesław Hałgas MS, a słowo Boże wygłosił ks. Marcin Sitek MS, który jest tegorocznym kaznodzieją odpustowym. Podczas liturgii byli obecni liczni przedstawiciele Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej razem z pocztem sztandarowym.

Homilia ks. Marcina Sitka MS

Po południu do bazyliki przybyła młodzież z okolicznych dekanatów, przygotowująca się do bierzmowania. O godz. 17.00 rozpoczęła się katecheza dla młodych, którą poprowadził ks. Marcin Sitek MS.

Wieczornej Eucharystii na ołtarzu polowym przewodniczył bp Edward Białogłowski z Rzeszowa. Wokół ołtarza zgromadzili się duszpasterze młodzieży i kapłani przygotowujący młodych do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Homilia bpa Edwarda Białogłowskiego

Ostatnim akcentem drugiego dnia uroczystości odpustowych był apel maryjny, który poprowadził ks. Marcin Sitek MS. Apel zakończył się procesją z lampionami na kalwarię saletyńską.

Fot. br. Rafał Wutkowski MS, post. Ján Repáň