informacje

Bóg ukryty w Słowie i Ciele

1.1kwyświetleń

Zanim kleryk zostanie księdzem, musi przejść przez kilkuletnią formację w seminarium duchownym. Ważnym etapem na drodze do kapłaństwa jest przyjęcie posługi lektora i akolity.

W niedzielę 8 marca podczas wieczornej Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS nadał urzędy lektora i akolity pięciu naszym alumnom.

W homilii ksiądz prowincjał wyjaśniał, że Chrystus przemienił się na górze, aby odsłonić uczniom swoje bóstwo, ukryte pod zasłoną ludzkiej natury. Bóg jednak ukrywa się w świecie i nie chce działać spektakularnie, byśmy więzi z Nim nie budowali na lęku, ale na zaufaniu. Ks. Zembroń przywołał słowa papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku mówił na Jasnej Górze, że Bóg, który zbawia człowieka jest mały, bliski i konkretny, i że postanowił przyjąć taki styl działania w świecie. Celebrans przypomniał też, jakie są zadania lektora i akolity i zachęcał kandydatów, by wytrwale karmili się słowem Bożym i adorowali Najświętszy Sakrament, gdy sami będą doświadczać, że Chrystus nie chce działać efektownie i ukrywa się przed oczami człowieka.

Nowymi lektorami zostali: Łukasz Kasprzak MS, Martin Malina MS oraz Stanisław Pietrykowski MS.

Klerycy Łukasz Lasocki MS oraz Kamil Stącel MS zostali ustanowieni akolitami.

W 1972 r. św. Paweł VI dokumentem „Ministeria quaedam” zniósł w Kościele łacińskim tzw. święcenia niższe (ostiariat, lektorat, egzorcystat, akolitat) oraz subdiakonat. W ich miejsce ustanowił posługi lektora i akolity, przewidziane nie tylko dla kandydatów do kapłaństwa, lecz także dla mężczyzn świeckich oraz braci zakonnych.