Posłaniec MBS

Troska o zdrowie

„Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga – czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego (nr 2288-2289). Mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i dobra wspólnego. Troska o zdrowie obywateli wymaga pomocy ze strony społeczeństwa w celu zapewnienia warunków życiowych, które pozwalają wzrastać i osiągać dojrzałość. (…) Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego wartości absolutnej.”

Cierpienia nie brakuje, a nawet samo zajmowanie się chorymi to praca, która może być wyjątkowo ciężkim krzyżem – okazji do uświęcenia jest mnóstwo. Natomiast fakt, że – zwłaszcza w obecnym czasie – jest jeszcze tak wielu, którzy podejmują się tej pracy pomimo przeciwności, ryzyka i niedofinansowania ochrony zdrowia, niewątpliwie zasługuje na miano cudu.

Pierwszy w 2021 roku numer Posłańca próbuje pomóc z nową wiarą spojrzeć na Boga, który odpowiada na nasze modlitwy, lecz posługuje się rękami zwykłych ludzi. Tyloma, ile ma do dyspozycji.

W styczniowym numerze między innymi:

  • rozmowy i komentarze dotyczące powołania pracowników służby zdrowia (s. 4-9, 12-19);
  • świadectwa chorych i medyków (s. 22-32);
  • nauczanie Kościoła dotyczące troski o zdrowie (s. 33-39).