informacje

Komentarz duchowy do Ewangelii św. Jana

388wyświetleń

Książka ta zrodziła się z duchowej lektury Ewangelii św. Jana, wspartej wieloletnim naukowym poznawaniem tego dzieła. Jest ona świadectwem wiary autora, a jednocześnie kopalnią wiedzy biblijnej i teologicznej wiedzy. Stanowi duchowy i egzegetyczny komentarz, otwierający przed czytelnikiem skarbiec biblijnej duchowości.

Czytelnik głodny biblijnej wiedzy znajdzie w niej również wszechstronne wprowadzenie w bogactwo kultury świata śródziemnomorskiego czasów Nowego Testamentu. Liczne nawiązania do historycznych wydarzeń oraz życia religijnego i społecznego tamtego czasu ułatwią czytelnikowi osobiste spotkanie Jezusa – Słowa Bożego w zapisanym słowie Ewangelii.

Komentarz duchowy do Ewangelii św. Jana

ks. Janusz Kręcidło MS, Kraków 2021

Wydawnictwo PETRUS, wydawnictwo@wydawnictwopetrus.pl

Ks. Janusz Kręcidło MS jest profesorem nauk teologicznych w zakresie biblistyki, autorem kilkunastu monografii naukowych o tematyce biblijnej oraz kilkuset artykułów. Pełni funkcję kierownika Katedry Egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej i Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Bierze udział w pracach renomowanych towarzystw naukowych: Society of Biblical Literature (Atlanta, USA), European Association of Biblical Studies i Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Jego główne zainteresowania naukowe to metodologia i hermeneutyka biblijna, historia biblijna, egzegeza Nowego Testamentu, podejście antropologicznokulturowe do studiów nad Biblią. Jest popularyzatorem wiedzy biblijnej oraz doświadczonym przewodnikiem po ziemiach biblijnych.