Posłaniec MBS

Pokój jest darem

Chyba coraz mniej osób odważy się na to, by proponować gotowe recepty na pokój na świecie. Tak wiele było wypowiedzianych słów, apeli, odezw, tak wiele podpisanych traktatów, porozumień i ugód, skomplikowanych dyplomatycznych rozwiązań i zagrywek, żeby ludzie nie zabijali się wzajemnie, a wraz z wybuchem wojny na Ukrainie w jednym momencie to wszystko zostało z pogardą przekreślone i brutalnie podeptane.

Jaka powinna być odpowiedź człowieka wierzącego? W jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do budowania pokoju? I wreszcie – czym jest pokój, o którym mówi Pismo Święte i jak możemy go osiągnąć? Chcemy podzielić się z tobą naszymi odpowiedziami na te pytania.

W najnowszym numerze “Posłańca” przeczytasz m.in.:

  • o tym, jaka jest różnica między pokojem światowym, a pokojem „nie z tego świata”,
  • o tym, jak chrześcijanin może rozumieć powiedzenie „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”,
  • o tym, jak rozumieć głębiej znak pokoju, który przekazywany jest podczas Mszy Świętej,
  • o tym, jak budować pokój na Ukrainie po wojnie.

I wiele więcej!

Piszą: Karol Cierpica, ks. Krzysztof Porosło, Piotr Rak, ks. Stanisław Witkowski MS, Agata Tokarska, br. Wojciech z Taizé i inni. Polecamy!