ArtykułBoże Narodzenie

Objawienie na drzwiach

K+M+B czy C+M+B? Mam wrażenie, że to jałowy spór o rzeczy drugorzędne, który tylko powoduje zamęt w głowach katolików.

Nietrudno się zorientować, że każdy, kto wypowiada się w tym sporze, staje na pozycji nie byle jakiego eksperta. A wystarczyłoby zajrzeć do „Leksykonu liturgii” w opracowaniu ks. prof. Bogusława Nadolskiego TChr, w którym pod hasłem Objawienie Pańskie znajdujemy następujący zapis:

Z Uroczystością Objawienia Pańskiego (Epifanią) związane są następujące zwyczaje: 
(…)
 4. błogosławienie domów – w Polsce podczas kolędy, wizyty duszpasterskiej, w czasie której na drzwiach domów wypisuje się kredą inicjały imion Trzech Mędrców: K+M+B – Kacper, Melchior, Baltazar oraz bieżący rok. Na zwyczaj ten wpłynęło sprowadzenie relikwii Mędrców do Kolonii i rozpowszechnienie ich kultu. Wieki średnie głębiej odczytywały ten skrót: Christus (C=K) mansionem (M) benedicat (B) – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie. Legendarne imiona Mędrców wskazano w IX w., chociaż wcześniej podał je Cezary z Arles (VI w.).

Tyle w tym temacie pisze ks. Nadolski. Zatem i jedno, i drugie oznaczenie na drzwiach domu jest prawidłowe. Najważniejsze jednak, żeby zachowując ten zwyczaj, robić to z powodu żywej wiary i przynależności do Chrystusa. Trzej Mędrcy złożyli dary: złoto – symbol władzy królewskiej, kadzidło – symbol bóstwa, mirra – symbol cierpienia. W tych znakach wyznali, że Jezus jest Bogiem, Królem i Człowiekiem. Od tej chwili ich życie było poddane Jemu. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy, że Mędrcy wrócili inną drogą do ojczyzny. Z tego choćby względu warto o nich pamiętać, ponieważ mogą być przykładem porzucenia starego, utartego sposobu życia i oddania go Zbawicielowi i Panu.

W zakończeniu Kazania 3 na Objawienie Pańskie święty Leon Wielki napisał:

Opiewał ten dzień i Dawid w psalmach, kiedy mówił: „Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię… Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość”. Wiemy, kiedy zaczęło się to spełniać. Wtedy mianowicie, gdy gwiazda przynagliła trzech mędrców w ich dalekich krainach i doprowadziła ich do poznania Króla nieba i ziemi i do złożenia Mu hołdu. Ten przykład wzywa i nas do pójścia w ich ślady: przecież i my mamy z całych sił służyć tej łasce, która wszystkich wzywa do Chrystusa. Ukochani! W tym dążeniu wszyscy powinniście dopomagać sobie wzajemnie, aby w królestwie niebios zabłysnąć jak synowie światła, a zdobywać je trzeba czystą wiarą i dobrymi czynami. I niech to się stanie przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki. Amen.

Podczas liturgii w uroczystość Trzech Króli dziękujemy Bogu, że zechciał objawić się wszystkim ludziom, wierzącym i niewierzącym. A co mamy napisać na drzwiach domu? Najważniejsze, żeby to pobożne oznaczenie naszego mieszkania było znakiem, że i my w Jezusie zobaczyliśmy Króla, Boga i Człowieka.