informacje

Troskliwy duchowy ojciec, świątobliwy misjonarz

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Wokowicach, należących do parafii w Szczepanowie i otwarcie okolicznościowej wystawy towarzyszyły obchodom 50. rocznicy śmierci ks. Władysława Czosnka MS. Nasz współbrat, który zmarł w opinii świętości, całe swoje życie poświęcił pracy misyjnej na Madagaskarze.

W niedzielę 11 czerwca w bazylice św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie kazania na wszystkich Mszach św. przybliżające postać misjonarza Czerwonej Wyspy głosił sekretarz i archiwista prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS. Eucharystii o godz. 15:30 w intencji ks. Władysława Czosnka MS przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS.

Po Eucharystii o godz. 17:00 w Wokowicach wikariusz prowincjalny poświęcił oraz odsłonił tablicę pamiątkową, umieszczoną na ścianie budynku remizy OSP. Inicjatorami tego przedsięwzięcia i fundatorami tablicy byli gmina Brzesko oraz mieszkańcy rodzinnej wsi ks. Czosnka. Przygotowana została również okolicznościowa wystawa, dzięki której można było poznać najważniejsze fakty z życia saletyńskiego misjonarza.

Ks. Władysław Czosnek MS urodził się 27 stycznia 1912 r. w Wokowicach. W latach 1923–1930 uczęszczał do gimnazjum w Brzesku, niższego seminarium w Tarnowie oraz niższego seminarium w Dębowcu, uzyskując świadectwo dojrzałości. Nowicjat w naszym Zgromadzeniu rozpoczął 2 lipca 1930 r. w Hurku. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lipca 1931 r. w Hurku na ręce przełożonego regionu ks. Salomona Schalbettera MS, śluby wieczyste zaś dokładnie trzy lata później w Dębowcu na ręce miejscowego przełożonego ks. Michała Bielaka MS. W latach 1931–1937 odbył studia filozoficzno-teologiczne w wyższym seminarium duchownym w Dębowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937 r. w Przemyślu z rąk biskupa Franciszka Bardy. Po święceniach przez rok był prefektem i profesorem niższego seminarium w Dębowcu. W 1938 r. wyjechał do posługi misyjnej na Madagaskar.

Jego powołanie misyjne zrodziło się podczas kazania o misjach zagranicznych, które usłyszał w swoim kościele parafialnym w Szczepanowie, a pogłębiło podczas spotkania z innym misjonarzem Czerwonej Wyspy ks. Józefem Rymą MS w Dębowcu w latach 1935–1936. Ks. Czosnek pracował 35 lat w diecezji Morondava na różnych placówkach misyjnych, a w ostatnich latach życia prowadził szkołę katechistów w Mahabo. Dla polskich misjonarzy opracował słownik polsko-malgaski. Przez wiele lat zbierał relacje i świadectwa na temat pracy misyjnej jezuity o. Jana Beyzyma, a na ich podstawie napisał w 1955 r. książkę pt. „Ojciec Jan Beyzym TJ i jego dzieło na Madagaskarze”. Zmarł w opinii świętości 2 maja 1973 r. w Belo sur Tsiribihina, pochowany zaś został w Morondavie. Do dziś pozostała o nim żywa pamięć wśród Malgaszy jako troskliwym duchowym ojcu, gorliwym i świątobliwym misjonarzu.