Dębowiecinformacje

Pomagać zagubionym odnaleźć Boga

– Społeczeństwo konsumpcyjne, kultura indywidualizmu i wszystkie związane z tym pseudowyzwolenia, prowadzą do katastrofy i cierpień. Widzimy to właśnie dzisiaj. Maryja płacze z tego powodu, bo widzi ludzkie cierpienia – mówił kard. Gerhard Ludwig Müller podczas sumy odpustowej w „polskim La Salette”.

W niedzielę 17 września 2023 r. w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyły się czterodniowe uroczystości odpustowe. Przebiegały one pod hasłem: „Maryja, wzywająca do pojednania”.

Pierwszym Eucharystiom tego dnia przewodniczyli członkowie zarządu polskiej prowincji Zgromadzenia: o godz. 7.00 w bazylice – sekretarz prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS, a o godz. 9.00 na ołtarzu polowym – wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS. Główną Eucharystię odpustową o godz. 11.00 koncelebrowali: kard. Gerhard Müller, ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Jan Wątroba, prowincjał saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS oraz kapłani zakonni i diecezjalni, którzy przybyli z różnych stron Polski i z zagranicy.

Przed rozpoczęciem liturgii biskup rzeszowski wraz z księdzem prowincjałem oraz przedstawicielami wiernych powitali byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na placu przy bazylice, szczególnie kapłanów, kleryków, siostry i braci zakonnych, reprezentacje parlamentarzystów i władz lokalnych, poczty sztandarowe i delegacje z wieńcami żniwnymi. 

Homilię nawiązującą do objawienia Maryi z 19 września 1846 r. wygłosił kard. Gerhard Müller. – Przesłanie Matki Bożej z La Salette, zwanego sanktuarium położonym najbliżej nieba, dla naszych czasów jest jasne. Jeśli zapomina się o Bogu, zastępując Go bożkami, które proponuje społeczeństwo konsumpcyjne, człowiek się wyjaławia i nie ma na czym budować życia osobistego ani społecznego. Społeczeństwo konsumpcyjne, kultura indywidualizmu i wszystkie związane z tym pseudowyzwolenia, prowadzą do katastrofy i cierpień. Widzimy to właśnie dzisiaj. Maryja płacze z tego powodu, bo widzi ludzkie cierpienia. Widzi negatywne konsekwencje, które były już w przeszłości i są również teraz. Wbrew temu, co mówią media wśród nas są ogromne rzesze ludzi zagubionych, zdezorientowanych, którzy doświadczają ogromnych cierpień. Dlatego jak Maryja w La Salette mamy nad nimi płakać i być blisko nich, aby pomóc odnaleźć im Boga, drogę prawdziwego życia i prawdziwej duchowej wolności – podkreślił hierarcha.

Emerytowany biskup Ratyzbony podkreślił, że musimy zawierzyć Maryi, bo Ona jest najważniejszą osobą w historii zbawienia po Jezusie Chrystusie. – Dziś w sposób szczególny zawierzmy Jej tu w polskim La Salette wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli, aby Orędzie z La Salette było ciągle przesłaniem nadziei, w którym wyraża się bliskość Maryi wobec ludu i jego potrzeb oraz Jej wstawiennicza rola. Podobnie jak każde objawienie prywatne Orędzie z La Salette jest znakiem, który trzeba rozeznać i właściwie odczytać, a nie artykułem wiary, który bezkrytycznie należy uznać. Niech Matka Boża wspiera nas i prowadzi do Jej Syna, jedynego Zbawiciela świata – mówił duchowny.

Na zakończenie sumy odpustowej kardynał poświęcił wieńce dożynkowe i ziarno na przyszłoroczne zasiewy, przyniesione przez delegacje rolników z okolicznych parafii.

W liturgii uczestniczyło około osiem tysięcy wiernych, którzy przybyli w pielgrzymkach zorganizowanych, rodzinnych oraz indywidualnie, m.in. z parafii saletyńskich z Kobylanki, Łapsz Wyżnych, Łętowego, Rzeszowa i Trzcianki. Obecnych było także sześć pocztów sztandarowych oraz 30 delegacji z wieńcami dożynkowymi.

Odpust w Dębowcu, upamiętniający 177 rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette, zakończył się o godz. 21.00 apelem maryjnym i procesją z lampionami. Rozważanie o Maryi Saletyńskiej – „Pięknej Pani” wygłosił ks. Grzegorz Zembroń MS.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła, którego opiekunami są misjonarze saletyni, położone jest na terenie diecezji rzeszowskiej. Pierwszy odpust odbył się tutaj 19 września 1912 r., w 66. rocznicę objawienia w La Salette. Sanktuarium jest miejscem kultu łaskami słynącej figury Matki Bożej Płaczącej, ozdobionej koronami papieskimi w 1996 r. Tytuł bazyliki mniejszej kościół sanktuaryjny otrzymał 20 maja 2012 r.

fot. Gabriela Dąbrowska