ks. Michał Tracz MS

ks. Michał Tracz MS

Pracuje w sanktuarium Jezusa z Nazaretu w Brajłowie. Odpowiedzialny za Saletyńskie Spotkania Młodych na Ukrainie.