zapowiedź

Przyjedź na kurs Pawła!

400wyświetleń

Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa w Mrągowie w dniach 1–10 lipca br. organizuje kurs ewangelizacyjny „Paweł”.

Miejscem kursu będzie Ośrodek SNE św. Filipa, działający przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Zapisy do 15 czerwca przyjmuje ks. Jacek Gorzelany MS pod numerem telefonu +48 693 075 864 lub adresem mejlowym fijat@wp.pl.

„Paweł” jest przeznaczony dla osób zewangelizowanych, które chcą nieść Ewangelię światu i dzielić się wiarą, ale szukają odpowiedzi na pytanie, jak ewangelizować. Kurs daje warsztat i konkretne narzędzia ewangelizatorom, aby mogli wyjść do drugiego człowieka z Dobrą Nowiną.

Katolicka Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa jest dziełem prowadzonym przez polską prowincję Księży Misjonarzy Saletynów. Zadaniem szkoły jest ewangelizacja ochrzczonych i tych, którzy nie znają Chrystusa. Podstawowym narzędziem, którym posługuje się SNE są kursy ewangelizacyjne. Poprzez nie szkoła ewangelizuje, formuje ewangelizatorów oraz zakłada wspólnoty zewangelizowane i ewangelizujące.

(gz)