zapowiedź

Zapraszamy na sympozjum

Hasło „Maryja i Duch Święty” towarzyszy XI Międzynarodowemu Saletyńskiemu Sympozjum Interdyscyplinarnemu. Odbędzie się ono 13 października w ramach inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w seminarium saletynów w Krakowie.

PROGRAM:

9.30 – Msza św. koncelebrowana w kaplicy seminaryjnej – przewodniczy i homilię głosi ks. prowincjał dr Andrzej Zagórski MS
10.45 – Otwarcie i prowadzenie sympozjum: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Słowo prowincjała: ks. dr Andrzej Zagórski MS
Słowo powitania: ks. rektor mgr lic. Jacek Pawłowski MS

Pierwsza sesja

11.00 – Maryja i Duch Święty. Perspektywa biblijna – ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa)
11.20 – Synoptyczne ujęcie roli Ducha Świętego w poczęciu Jezusa przez Maryję (Mt 1,18–25; Łk 1,26–38) – ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJPII, Kraków)
11.40 – Maryja w tajemnicy Trójcy. Trójca w Maryi – ks. prof. UPJPII dr hab. Robert Woźniak (UPJPII, Kraków)
12.00 – Przerwa na kawę lub herbatę

Druga sesja

12.20 – Maryja otwarta na Ducha Świętego wzorem fundamentalnych chrześcijańskich postaw moralnych ks. dr hab. Jan Kalniuk MS (UPJPII, Kraków)
12.40 – La cooperazione di Maria alla salvezza come segno della presenza e dell’azione dello Spirito Santo – ks. dr Gianmatteo Roggio MS (Marianum, Rzym)
13.00 – „Ksiądz na kozetce…”. Trudności formacji stałej kapłanów. Perspektywa psychologiczna – ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS (WSDMS, Kraków)
13.20   Dyskusja