informacje

Saletyn profesorem belwederskim

1.8kwyświetleń

Z radością informujemy, że nasz współbrat ks. Janusz Kręcidło MS otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Nominację podpisał 17 lipca Prezydent RP Bronisław Komorowski. To pierwszy polski saletyn, który uzyskał najwyższy tytuł naukowy. 

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS jest biblistą. Jako pracownik Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie pełni funkcję kierownika Katedry Historii Biblijnej oraz kierownika studiów doktoranckich. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1987 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później. Studia specjalistyczne odbył w PAT w Krakowie, UKSW w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie.

Ksiądz Profesor był przedstawicielem Kościoła katolickiego w redakcji Biblii Ekumenicznej. Jest redaktorem serii wydawniczej Studia Salettensia. Członek zwyczajny prestiżowych stowarzyszeń: Society of Biblical Literature (Atlanta), Catholic Biblical Association(Waszyngton) i Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest także przewodnikiem po krajach biblijnych.

Serdecznie gratulujemy naszemu współbratu oraz życzymy darów Ducha Świętego i owocnej działalności naukowej.