informacje

Koniec wieńczy dzieło

930wyświetleń

W naszym wyższym seminarium duchownym w Krakowie dobiegł końca rok formacyjny i akademicki 2019/2020.

Eucharystii w niedzielę 21 czerwca, podczas której wspólnota seminaryjna dziękowała Bogu za owoce roku formacji, przewodniczył ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Razem z nim Mszę św. koncelebrowali radni prowincjalni ks. Czesław Hałgas MS i ks. Jan Kijek MS, wychowawcy i domownicy seminarium. Uroczystość zbiegła się w czasie z zakończeniem i podsumowaniem wizytacji kanonicznej, którą w dniach 18 – 20 czerwca prowadziła Rada Prowincjalna.

Ksiądz prowincjał w wygłoszonej homilii wskazał na różnicę między lękiem – także przed Bogiem – a Bożą bojaźnią. Przywołując postać Jeremiasza i historię jego działalności, podkreślił, że właśnie bojaźń Boża pomogła mu wypełnić misję prorocką mimo doświadczenia lęku i depresji. Przełożony przypomniał, iż „Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” i zachęcał, by stale odkrywać znaczenie tych słów św. Pawła z Drugiego Listu do Tymoteusza.

Przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy św. przełożony polskich saletynów podziękował formatorom za ich wytrwałą posługę oraz prosił wszystkich o nieustanną modlitwę w intencji powołań.